VMware

data center

VMware (NYSE: VMW) to wiodąca firma w branży oprogramowania do wirtualizacji. Umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji i rozwijanie się poprzez usprawnienie operacji IT. Poprzez wirtualizację infrastruktury — od centrum danych po przetwarzanie w chmurze i urządzenia przenośne — VMware umożliwia świadczenie usług IT z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym miejscu i czasie.

VMware radykalnie przekształca sektor IT w oparciu o technologie, dzięki którym firmy są bardziej prężne, wydajne i rentowne. Firma VMware, która jest pionierem w dziedzinie wirtualizacji i automatyzacji na podstawie reguł, upraszcza złożoność infrastruktury IT całego centrum danych. Za pośrednictwem oprogramowania do wirtualizacji, profesjonalnych usług i solidnego ekosystemu ponad 55 000 partnerów. Zapewnia współpracę aplikacji oraz możliwość wyboru dla użytkowników, dostarczamy wartościowe rozwiązania dla ponad 500 000 klientów.

data center VMware

VMware vSphere to kompletna platforma do wirtualizacji serwerów

Rozwiązania do wirtualizacji VMware

Infrastrukturę informatyczną warto uprościć za pomocą sprawdzonych rozwiązań do wirtualizacji. Ich podstawą jest oprogramowanie VMware® vSphere with Operations Management™ — najlepsza w branży platforma do wirtualizacji i zarządzania chmurą.

Oferowane przez VMware rozwiązania do wirtualizacji przyczyniają się do spadku nakładów inwestycyjnych (dzięki konsolidacji serwerów) oraz kosztów operacyjnych (dzięki automatyzacji). Jednocześnie minimalizują ryzyko utraty przychodów spowodowanej planowanymi i nieplanowanymi przestojami.

  • Obniżenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dzięki poprawie efektywności energetycznej i mniejszym potrzebom w zakresie sprzętu w wyniku konsolidacji serwerów
  • Udoskonalone funkcje zapewnienia ciągłości biznesowej i przywracania po awarii zwirtualizowanej infrastruktury. Dzięki ulepszonemu i uproszczonemu oprogramowaniu VMware® vCenter Site Recovery Manager™
  • Wirtualizacja aplikacji biznesowych warstwy  1 o znaczeniu krytycznym. W tym baz danych (Oracle Database, Microsoft SQL Server, SAP HANA, SAP Sybase) i programów użytkowych (SAP Business Suite, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP), oraz zapewnienie najwyższego poziomu usług i wydajności
  • Oparta na zbiorach reguł automatyzacja oraz gwarancja zgodności z przepisami i wydajności dzięki bezobsługowej infrastrukturze zapewniana przez oprogramowanie VMware vCenter Operations Management Suite do zarządzania wirtualizacją.

Wirtualizacja serwerów

Architektura współczesnych serwerów x86 sprawia, że można na nich uruchamiać tylko jeden system operacyjny w danym momencie. Dzięki wirtualizacji ograniczenie to zostaje wyeliminowane, ponieważ system operacyjny i aplikacje są oddzielane od sprzętu fizycznego i możliwe jest utworzenie bardziej opłacalnego, elastycznego i uproszczonego środowiska. W efekcie na jednym fizycznym serwerze może być uruchomionych wiele systemów operacyjnych w ramach maszyn wirtualnych, przy czym każdy z tych systemów ma dostęp do znajdujących się na serwerze zasobów obliczeniowych.

Wirtualizacja serwerów uwalnia dodatkowy potencjał wydajnych serwerów x86. Większość serwerów korzysta co najwyżej z 15% pojemności; nie tylko jest to bardzo nieefektywne, ale również przyczynia się do nabywania coraz większej liczby serwerów i wzrostu złożoności.

VMware vSphere to kompletna platforma do wirtualizacji serwerów, która zapewnia:

  • o 80% wyższy stopień wykorzystania zasobów serwera
  • o 50% niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne
  • współczynnik konsolidacji serwerów na poziomie 10:1 lub wyższym

Wirtualizacja sieci

To pełna reprodukcja sieci fizycznej w ramach oprogramowania. Sieci wirtualne oferują te same funkcje i gwarancje co sieci fizyczne, ale wiążą się z niższymi kosztami operacyjnymi i większą niezależnością od sprzętu wynikającą z wirtualizacji. Ponadto zapewniają szybkie przydzielanie zasobów, niepowodujące przerw w działaniu wdrażanie, automatyczną konserwację oraz obsługę zarówno starszych, jak i nowych aplikacji.

W ramach wirtualizacji sieci do obsługi obciążeń korzysta się z usług i urządzeń sieci logicznej — w tym portów logicznych, przełączników, routerów, zapór, modułów równoważenia obciążenia sieciowego i wirtualnych sieci prywatnych. W sieci wirtualnej aplikacje działają tak samo jak w sieci fizycznej.

Ponadto można utworzyć wysoce skalowalną infrastrukturę sieciową. Która na bazie oferowanego przez VMware oprogramowania do wirtualizacji sieci. Pozwoli uzyskać lepszą wydajność i elastyczność operacyjną, umożliwi szybsze przydzielanie zasobów, rozwiązywanie problemów i klonowanie. A także zapewni odpowiednie funkcje monitorowania, jakości i bezpieczeństwa.

VMware NSX będzie najlepszą na świecie platformą do wirtualizacji sieci, która zapewni zaawansowaną, programową, bezpieczną i mobilną sieć wirtualną. Do obsługi maszyn wirtualnych w ramach dowolnej uniwersalnej infrastruktury sieciowej IP.

VMware NSX łączy w ramach jednej platformy najlepsze funkcje oprogramowania Nicira NVP i VMware vCloud Network and Security (vCNS). Udostępnia pełny zestaw elementów uproszczonej sieci logicznej i usług. W tym przełączniki logiczne, routery, zapory, moduły równoważenia obciążenia sieciowego, wirtualnych sieci prywatnych, usługi zapewnienia jakości. Usługi monitorowania i odpowiednie zabezpieczenia.

Aplikacja - wirtualizacja

Firmy wirtualizują coraz więcej swoich aplikacji i platform biznesowych warstwy 1 o znaczeniu krytycznym takich jak bazy danych. Systemy ERP i CRM, systemy poczty elektronicznej, narzędzia służące do współpracy, oprogramowanie warstwy pośredniej Java, systemy analizy danych biznesowych itp.

Aby zapewnić odpowiednie poziomy usług realizowanych przez te platformy i aplikacje warstwy 1 w środowiskach wirtualnych, działy informatyczne muszą poświęcić jednakową uwagę zarówno składnikom wirtualizacji właściwym dla danego projektu oraz możliwościom zarządzania zwirtualizowanymi aplikacjami biznesowymi i monitorowania ich, jak i przestrzeganiu wewnętrznych wskazówek dotyczących ciągłości biznesowej i przywracania po awarii.

W efekcie takie zwirtualizowane aplikacje nie tylko będą działać lepiej i zapewniać większą dostępność. Szybkość i elastyczność, ale również ułatwią przywracanie po awarii i będą mogły być używane w chmurze. Oferowane przez VMware rozwiązanie wirtualizacji aplikacji warstwy 1 działające na bazie oprogramowania VMware vCloud Suite. Poprawia jakość świadczonych usług informatycznych. Upraszcza posiadaną infrastrukturę, przyczynia się do poprawy wydajności oraz eliminuje kosztowne przypadki nadmiernego przydzielania zasobów.

ul. Innowatorów 8
62-069 Dąbrowa k. Poznania
NIP: 7792343623
KONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram