Polityka prywatności

Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych poprzez dbanie o Państwa prywatność oraz zachowanie Państwa Danych Osobowych w poufności i zabezpieczenie ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Dotyczy to zarówno witryny głównej https://www.softwarestudio.com.pl, jak i wszystkich innych witryn należących do naszej spółki lub oznaczonych naszą nazwą i logo.

Zgodnie z przepisami przysługuje Użytkownikom szereg praw, w tym:

  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Prawo do usunięcia danych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • Prawo dostępu do danych i ich sprostowania,
  • Prawo do przeniesienia danych.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych Użytkowników oraz do respektowania ich prywatności na każdym etapie naszej działalności.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w udostępnionym dokumencie Polityki Prywatności SoftwareStudio.

Dokument polityki prywatności publikujemy w formie PDF w linku poniżej
Polityka prywatności [PDF]