DEMO
DEMO
DEMO

Integracja ERP

program-crm

Integracja ERP czyli, system ERP Poznań. Odnosi się do organizacji systemów komputerowych - informatycznych. Polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia. W miarę zwiększania się złożoności systemów integracja systemów nabiera coraz większego znaczenia. Integracja systemów wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących. W taki sposób, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania.

System ERP Poznań

W dziedzinie sterowania procesami najczęściej dokonuje się podziału systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Na tzw. klasy, zgodnie z rolą, jaką one realizują. W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów ERP często wymaga się integracji z innymi dedykowanymi rozwiązaniami. Komunikacja między różnymi programami - baza danych wymaga rozwiązania wielu problemów, do których należą:

 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności;
 • Dotrzymanie limitów dla opóźnień czasowych;
 • Konieczność korzystania z różnorodnych mediów komunikacyjnych;
 • Konieczność pozyskiwania danych w różnych standardach komunikacyjnych – protokołach;
 • Zapewnienie otwartości systemu;
 • Jednolity model prezentacji danych.

Istnieje wiele metod wymiany danych między systemami, poniżej prezentujemy kilka scenariuszy integracji systemu magazynowego WMS z systemem zarządzania firmą ERP.

Zaangażowanie dostawcy ERP oraz zaangażowanie SoftwareStudio

Brak integracji elektronicznej, samodzielna praca na obu programach, wymaga od pracowników oddzielnej ewidencji. Szybkie wdrożenie, niższe koszty wdrożenia Wyższe koszty eksploatacji, niski komfort pracy.

SAP oferuje produkt SAP Exchange Infrastructure (XI). Pozwala on rozwiązywać problemy integracji systemu ERP z innym dowolnym systemem informatycznym prościej i przy niższych kosztach. Jest to program adresowany do klientów, którzy nie posiadają dotychczas systemów SAP; pomoże im zintegrować wiele różnorodnych aplikacji od różnych dostawców. SAP XI dostarcza kompletne środowisko pozwalające projektować, a także konfigurować wymianę danych. Między systemami, określać reguły związane z adresowaniem, a także algorytmy mapowania oraz konwersji. Środowisko wykonawcze jest wspierane narzędziami do monitorowania, jak również testowania tworząc pełne, kompleksowe rozwiązanie.

INTEGRACJA ERP, a więc System ERP Poznań.

System-ERP-Poznań

SYSTEM ERP POZNAŃ, integracja ERP

Integracja ERP
Integracja ERP

Integracja ERP

ERP INTEGRACJA

INTEGRACJA ERP,
czyli System ERP Poznań.

Integracja ERP

INTEGRACJA ERP, system erp poznań.

 • SAP oferuje produkt SAP Exchange Infrastructure (XI), który pozwala rozwiązywać problemy integracji systemu ERP z innym dowolnym systemem informatycznym prościej i przy niższych kosztach;
 • Jest to program adresowany do klientów, którzy nie posiadają dotychczas systemów SAP; pomoże im zintegrować wiele różnorodnych aplikacji od różnych dostawców;
 • SAP XI dostarcza kompletne środowisko pozwalające projektować i konfigurować wymianę danych między systemami, określać reguły związane z adresowaniem i algorytmy mapowania oraz konwersji;
 • Środowisko wykonawcze wspiera się narzędziami do monitorowania i testowania tworząc pełne, kompleksowe rozwiązanie;
 • Integracja odnosi się do organizacji systemów komputerowych - informatycznych i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia;
 • W miarę zwiększania się złożoności systemów integracja systemów nabiera coraz większego znaczenia;
 • Integracja systemów wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania;
 • W dziedzinie sterowania procesami najczęściej dokonywany jest podział systemów informatycznych w przedsiębiorstwie na tzw. klasy, zgodnie z rolą, jaką one realizują;
 • W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów ERP często wymagana jest integracja z innymi dedykowanymi rozwiązaniami;
 • Komunikacja między różnymi programami - baza danych wymaga rozwiązania wielu problemów, do których należą: Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności Dotrzymanie limitów dla opóźnień czasowych;
 • Konieczność korzystania z różnorodnych mediów komunikacyjnych;
 • Konieczność pozyskiwania danych w różnych standardach komunikacyjnych – protokołach Zapewnienie otwartości systemu;
 • Jednolity model prezentacji danych;
 • Istnieje wiele metod wymiany danych między systemami, poniżej prezentujemy kilka scenariuszy integracji systemu magazynowego WMS z systemem zarządzania firmą ERP;
ul. Innowatorów 8
62-069 Dąbrowa k. Poznania
NIP: 7792343623
KONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram