Administrator


Administrator programu crm.net

ADMINISTRATOR - p>W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. Parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu. /p>p>span style="font-weight: bold;">Rola Administrator /span>/p>p>W programie specjalna rola pozwala użytkownikowi na zmianę konfiguracji parametrów działania aplikacji./p>p>strong>Użytkownicy/strong>/p>p>Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu. Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy wybrać prze kliknięcie lub zaznaczenie kursorem i potwierdzenie wyboru klawiszementer>. Dla użytkownika należy zdefiniować LOGIN, NAZWISKO, IMIĘ oraz zapisać znacznik w polu AKTYWNE. LOGIN użytkownika stanowi nazwa serwera oraz nazwa użytkownika zapisana w formie NAZWA SERWERA\NAZWA UŻYTKOWNIKA. Kartoteka użytkownika dopisywana jest przez użycie kombinacji klawiszyshift>enter>. Przy próbie dopisania użytkownika bez informacji obowiązkowych wyświetlone zostają komunikaty błędu. Kartoteka użytkownika nie zostaje dopisana. Zmiana danych użytkownika wymaga kliknięcia w wybranym (modyfikowanym) polu w celu uruchomienia edycji pola. Po wprowadzeniu modyfikacji, dane zostają zapisane przez użycie kombinacji klawiszyshift>enter>. Przy zmianie definicji roli użytkownika, nowa rola wybierana jest z listy wyświetlanej w polu ROLA. Kartoteka użytkownika usuwana jest przez użycie klawiszadelete>. Uprawnienia dostępu do poszczególnych pozycji menu definiowane są przez zapisanie lub usunięcie znacznika dla pola pozycji menu. Znacznik jest zapisywany lub usuwany przez kliknięcie pola wyboru. Zapisany znacznik oznacza uprawnienia dostępu do pozycji menu. Po dopisaniu nowego użytkownika uprawnie dostępu do pozycji menu nie są nadane. /delete>/enter>/shift>/enter>/shift>/enter>/p>p>strong>Numeracja/strong>/p>p>Menu NUMERACJA wyświetla listę typów dokumentów rejestrowanych w programie. W rejestrze aktywna jest funkcja dopisania pozycji oraz modyfikacji tabelarycznej. Pola kartoteki: /p>ul>li>AKTYWNE znacznik aktywności pozycji kartoteki, /li>li>OPIS opis pozycji, /li>li>PRZED dwa pierwsze znaki numeru dokumentu. /li>li>NUMER numer ostatniego dokumentu zapisanego w programie. /li>li>PO typ dokumentu, zapisywany w numerze dokumentu po numerze kolejnym. /li>li>ROK /li>li>TERMIN DO data, do której obowiązuje numeracja. /li>/ul>p>Przy wystawieniu dokumentu w okresie niezdefiniowanym w tabeli, automatycznie w programie zostaje dopisany wiersz dotyczący nowej numeracji dokumentów. Dotyczy to np. numeracji w nowym roku kalendarzowym. /p>p>strong>Parametry/strong>/p>p>W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. Parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu. /p>p>strong>Rodzaje wizyt/strong>/p>p>Pozwala zdefiniować skorowidz standardowych rodzajów wizyt wykorzystywanych w formularzu wizyty /p>p>strong>Cel wizyty /strong>/p>p>Pozwala zdefiniować skorowidz standardowych celów wizyt wykorzystywanych w formularzu wizyty /p>p>strong>Działania /strong>/p>p>Pozwala zdefiniować skorowidz standardowych działań w formularzu wizyty związanych z lepszą obsługą klientów. /p>p>strong>Statusy /strong>/p>p>Pozwala zdefiniować skorowidz statusów oraz ich prezentacji graficznych za pomocą wskazanych ikon plików gif skorowidz nie powinien być zmieniany bez konsultacji z producentem. /p>p>strong>Transport /strong>/p>p>Pozwala definiować samochody wykorzystywane podczas rejestracji wizyt Raporty Tabela przeznaczona do zarządzaniem raportami udostępnianymi użytkownikom roli Koordynator. W tabeli definiuje się raporty oraz ich przyjazne nazwy z jakich będzie można korzystać. Raport zainstalowany w SQL Reporting Services wybieramy ze skorowidza dostępne są do wybrou wszystkie raporty zainstalowane w folderze crm./p>9313161235968
Administrator

Administrator systemu

Administrator systemu CRM za pomocą modułu o nazwie "ADMINISTRATOR" posiada możliwość nadawania uprawnień, ustawiania skorowidzów, numeracji dokumentów itp.
ADMINISTRATOR SYSTEMU

Skorowidze w programie

Lista skorowidzy za pomocą których określa się listy wyboru i metody działania transakcji systemowych.
SKOROWIDZE W PROGRAMIE

Administrowanie

Za pomocą modułu ADMINISTRATOR użytkownik zarządza podstawowymi parametrami konfiguracyjnymi systemu. /p>p class="fr-tag">strong>span style="font-family: Tahoma; font-size: 24px;">Administrator/span>/strong>span style="font-family: Tahoma;"> /span>/p>p class="fr-tag">Administrator zarządza użytkownikami (konta użytkowników), skorowidzami, parametrami globalnymi, numeracją itp./p>p class="fr-tag">Dostęp do modułu administratora ograniczony jest dla osób posiadających określone kompetencje. Użytkownik musi być przypisany do roli Administrator lub roli Supervisor./p>p class="fr-tag">br>/p>p class="fr-tag">br>/p>
ADMINISTROWANIE
Administrator

Administrator systemu

Administrator systemu CRM za pomocą modułu o nazwie "ADMINISTRATOR" posiada możliwość nadawania uprawnień, ustawiania skorowidzów, numeracji dokumentów itp.
ADMINISTRATOR SYSTEMU

Skorowidze w programie

Lista skorowidzy za pomocą których określa się listy wyboru i metody działania transakcji systemowych.
SKOROWIDZE W PROGRAMIE

Administrowanie

Za pomocą modułu ADMINISTRATOR użytkownik zarządza podstawowymi parametrami konfiguracyjnymi systemu. /p>p class="fr-tag">strong>span style="font-family: Tahoma; font-size: 24px;">Administrator/span>/strong>span style="font-family: Tahoma;"> /span>/p>p class="fr-tag">Administrator zarządza użytkownikami (konta użytkowników), skorowidzami, parametrami globalnymi, numeracją itp./p>p class="fr-tag">Dostęp do modułu administratora ograniczony jest dla osób posiadających określone kompetencje. Użytkownik musi być przypisany do roli Administrator lub roli Supervisor./p>p class="fr-tag">br>/p>p class="fr-tag">br>/p>
ADMINISTROWANIE
Administrator systemuSkorowidze w programieAdministrowanieAdministrator narzędziowni
DEMO