SAP - system klasy ERP

PaaS

Wdrażając system SAP firma wchodzi do światowego środowiska przedsiębiorstw, korzystających z wiodącego rozwiązania informatycznego. System SAP przygotowany jest na bazie najlepszych praktyk biznesowych. Żaden inny producent oprogramowania na świecie nie zapewnia tak bogatego wachlarza rozwiązań w tylu obszarach, dla tylu branż. Z wdrożeniem systemu SAP wiąże się wiele wątpliwości, wyzwań i niełatwych decyzji. To od nich zależy, czy za rok - dwa dołączą Państwo do grona rozczarowanych. Czy też inwestycja w SAP okaże się najbardziej udanym i zyskownym projektem w historii firmy. SAP - system klasy ERP

SAP - system klasy ERP Wdrożenie systemu SAP

Efektem udanego wdrożenia SAP będzie narzędzie, które w rękach sprawnych menedżerów pozwoli firmie lepiej obsługiwać klientów. Gospodarować efektywniej zasobami, osiągać lepsze wyniki - słowem - będzie źródłem przewagi konkurencyjnej. Niewłaściwa strategia wdrożenia, zły wybór firmy wdrożeniowej, nieudany projekt to utopienie sporych pieniędzy, zmarnowanie czasu oraz utracone korzyści. Proces wdrożenia systemu SAP prawie zawsze wymaga implementacji specyficznych rozwiązań związanych z integracją systemu SAP z innymi systemami. W procesie integracji systemu ERP SAP oferujemy nasze usługi polegające na opracowaniu procedur i funkcjonalności związanej z automatyzacją zadań. A także szeroko pojętym zagadnieniem wymiany danych z otoczeniem poprzez interfejsy EDI (elektronicznej wymiany danych).

SAP - system klasy ERP

SAP - system klasy ERP

SAP - system klasy ERP integracja

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji. Jak również ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP. Poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine.

Integracja OffLine

Najprostsza metoda integracji polegająca na utworzeniu tabel pośrednich w bazie SQL do których system SAP replikuje z określoną częstotliwością dane. Program czyta na bieżąco dane z tych tabel, a SAP aktualizuje zapisy automatycznie np. co godzinę. Dane można przekazywać w formacie plików płaskich CSV lub iDoc, a także plików w formacie excel XLS lub XML.

OnLine

Integracja z systemem SAP OnLine jest możliwa z wykorzystaniem rozwiązań WebService (BAPI) oferowanych przez system SAP. Po stronie systemu ERP konsultanci definiują metody za pomocą których aplikacja Studio Magazyn może mieć dostęp do informacji o kartotekach magazynowych. Czy kontrahentach. W ten sposób możemy odczytywać informacje o stanach dostępnych. A także wywoływać polecenia drukowania dokumentów czy zapisu zamówień w bazie SAP.

SAP WMS

Sukces oprogramowanie to nie tylko nowoczesna technologia i niezawodność. Jest to także elastyczność i możliwość integracji z innymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie. A w szczególności z systemami ERP i powszechnie używanym SAP.

Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system SAP. Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych. Która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych.

Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP. A następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie. Te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji. Wdrożenie systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiągnięcia. W rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje i w większości przypadków trwa dłużej niż planowano.

Android

Aplikacja na urządzenia z systemem ANDROID moduł magazynowy Studio Magazyn WMS .net. Przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe Android WMS może być uruchamiane na tabletach lub specjalnych terminalach firmy ZEBRA.

Raporty

Wdrożenie rozwiązania ułatwia i przyspiesza raportowanie z różnych systemów, aplikacji o zróżnicowanych źródłach danych. Niemiecka firma produkcyjna posiadająca zakład w Środzie Wielkopolskiej wykorzystuje system SAP do ewidencji procesów produkcyjnych, magazynowych i księgowych. Wdrożone w firmie rozwiązania analityczne oparte były o arkusze kalkulacyjne MS Excel pobierające dane z bazy Oracle. Z czasem jednak wydajność arkusza Excel była niewystarczająca ze względu na otrzymywane wyniki zapytań, przekraczające 1 mln rekordów.

W związku z tym zarząd spółki podjął decyzję o wdrożeniu rozwiązania pozwalającego na szybkie tworzenie raportów, wybrano technologie Microsoft Report Builder. Standardowe rozwiązanie Reporting Services nie rozwiązało jednak kolejnego problemu jaki postawił zarząd spółki, a mianowicie o sposób i zakres udostępniania raportów.

Podsumowanie

Programy Software Studio można zintegrować z systemem SAP ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programów magazynowych z system SAP.

ul. Innowatorów 8
62-069 Dąbrowa k. Poznania
NIP: 7792343623
KONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram