Terminale radiowe

Published by ss_administrator on

Kolektor danych w magazynie wysokiego składu Kolektor danych (terminale radiowe) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu. Za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Terminal radiowy w magazynie

Kolektor – terminal może służyć do wspomagania wielu różnorodnych procesów zależności od potrzeb. Dzięki temu, że wyposażony jest w system Windows Mobile i można na nim zainstalować specjalny moduł. Do obsługi OnLine bazy danych systemu WMS.net.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa można identyfikować daną jednostkę logistyczną na poziomie nawet poszczególnego miejsca magazynowego jej składowania. Do skojarzenia miejsca położenia z daną jednostką logistyczną zaleca się np. terminale radiowe. Z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowym, a także działającą na nich aplikacją. Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu kodów kreskowych jako nośników informacji.

system zarządzania magazynem wms

Terminale radiowe

Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków: numeryczny dla znaków cyfrowych; alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych. Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, miejsc składowania (adresów paletowych), palet i innych opakowań transportowych.

Wydanie z magazynu za pomocą terminala radiowego Android

W pierwszym kroki pracownik skanuje numer dokumentu Wz, który będzie realizował, lub wprowadza jego numer z klawiatury. Po odszukaniu dokumentu wyświetla się numer w górnej części ekranu, a także program oczekuje na podanie numeru nośnika. Nośnik należy podać skanując jego kod z karty paletowej lub wprowadzając jego numer z klawiatury. Po jego wprowadzeniu program wyświetla informacje co znajduje się na tej palecie. A także gdzie się ją składuje, wyświetla się duży przycisk AKCEPTUJ, za pomocą którego magazynier potwierdza fakt pobrania palety z miejsca składowania. Praca z terminalem w magazynie związana z procesem wydania towaru z magazynu polega na seryjnym potwierdzaniu wydania nośników zapisanych w dokumencie wydania Wz przez pracownika biura w programie magazynowym.

W pierwszym kroki pracownik skanuje numer dokumentu Wz, który będzie realizował, lub wprowadza jego numer z klawiatury. Po odszukaniu dokumentu wyświetla się numer w górnej części ekranu. Program oczekuje na podanie numeru nośnika. Nośnik należy podać skanując jego kod z karty paletowej lub wprowadzając jego numer z klawiatury. Po jego wprowadzeniu program wyświetla informacje co znajduje się na tej palecie i gdzie ona jest składowana. Wyświetla się duży przycisk AKCEPTUJ, za pomocą którego magazynier potwierdza fakt pobrania palety z miejsca składowania.

Dyspozycje

Dyspozycje pobrania zapasu z odpowiedniej lokacji magazynowej i przewiezienie go do wskazanej strefy magazynowej. Albo też bramy wyjazdowej można wykonywać na bieżąco w momencie otrzymania zlecenia lub z wyprzedzeniem. Firmy działają w różny sposób, który można uwzględniać w programie- np. z udziałem strefy sprawdzania ilości oraz jakości. Program pozwala również na przyporządkowanie zapasów na bramie wyjazdowej do odpowiednich paczek, które przypisuje się do wybranej trasy i transportu. W ten sposób działania logistyczne nie kończą się na magazynie WMS. Monitoruje się je aż do momentu rozładowania transportu w miejscu docelowym.

Dodatkowym procesem obsługiwanym przez Magazyn Wysokiego Składowania jest cała ścieżka reklamacji. Czyli odpowiedniego przyjmowania towaru na stan magazynu oraz dalsze śledzenie tego towaru w kontekście wysyłki do ewentualnego dostawcy/producenta. Aspektem kontrolnym Magazynu Wysokiego Składowania w programie są analizy pracy magazynierów. Jakość pracy = ilość pomyłek, czas wykonania dyspozycji, czas rozładunku i załadunku transportu itd.
Istotnym elementem wspierającym pracę magazynierów jest praca za pomocą przenośnych skanerów (radiowe terminale mobilne) wykorzystujące Android.

zarządzanie ludźmi system HR

Programy software studio

SoftwareStudio jest przedsiębiorstwem typu Software House, dlatego zajmuje się tworzeniem oprogramowanie na zamówienie. Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania bazodanowego. W szczególności w zakresie rozwiązań dla logistyki, handlu i przemysłu. Programujemy w C#, Java, JavaScript, t-SQL. Wdrażamy aplikacje webowe (www) oraz na telefony i tablety Android oraz Apple.
WMS

WMS

W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe. Albo też momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.
Program magazynowy

Program magazynowy

SoftwareStudio jest producentem oprogramowania dla firm logistycznych, w tym programu do zarządzania magazynem. Producent oprogramowania udostępnia wersje demonstracyjne na swoich stronach WWW, a także aplikacje demo na Android. Program magazynowy WMS.
program magazynowy kody kreskowe

Program magazynowy na Androida

Za pomocą programu magazynowego na Androida możliwa jest kontrola ilościowa. Asortyment przyjmuje się do magazynu. Weryfikuje się go pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu Read more…