SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Szukaj
Zdjęcie >> pictures-wms >> gospodarka-magazynowa >> gospodarka-magazynowa-web-menu.png

Gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na:

 • właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego;
 • pełnym zabezpieczeniu materiałów przyjętych do magazynu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • bieżącej konserwacji materiałów znajdujących się w magazynie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwo ulegających zepsuciu lub uszkodzeniu;
 • prowadzeniu szczegółowej ewidencji materiałowej; ;
 • bieżącej kontroli stanu zapasow materiałowych i ich analizie w celu wyeliminowania zapasow zbędnych i nadmiernych; ;
 • gospodarce opakowaniami.

Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów ppoż i bhp na terenie obiektów magazynowych.

W magazynie przechowywane mogą być:

 • produkty gotowe;
 • towary;
 • środki trwałe;
 • materiały zuzywające się jednorazowo i całkowicie;
 • części zamienne do maszyn i urządzeń;
 • opakowania trwałe podlegające obrocie w gospodarce magazynowej, w szczególności zwrotom do dostawców.

gospodarka magazynowa wizualizacja GTIN ekspert WMS,program do magazynu przez internet,wms system zarządzania magazynem
Gospodarka magazynowa

Oprogramowanie magazynowe

Lista dostępnych transakcji dla menu Kartoteki Asortyment. Użytkownik może przeglądać kartoteki wszystkie w systemie magazynowym, lub podzielone wg oddziałów, magazynów, dostawców. Stan magazynowy jest domyślnie prezentowany na bieżący dzień, ale można wyświetlać go na dowolnie wybraną datę.
Oprogramowanie magazynowe
Oprogramowanie magazynoweOprogramowanie magazynoweOprogramowanie magazynoweOprogramowanie magazynoweOprogramowanie magazynoweOprogramowanie magazynoweOprogramowanie magazynowe