SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Szukaj

2016-01-05

Rok: 2016 Miesiąc: 01 Dzień: 05 Tydzień: 1

Imieniny Edwarda


Edward – imię męskie pochodzenia angielskiego. W języku staroangielskim słowo ead oznacza "pomyślność, dobrobyt, szczęście", a także "obrońca".
2016-01-05 Imieniny 5 stycznia

Rozliczenie ZUS za grudzień poprzedniego roku


Płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Płatnik, który wypłaca ubezpieczonym świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub finansowane z budżetu państwa, podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, w dokumentach wykazuje także wypłacone świadczenia. Rozliczenia składek płatnik dokonuje na formularzach rozliczeniowych. Za dany miesiąc sporządza i przekazuje do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych, który składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Płatnicy składek są zobowiązani do przekazywania dokumentów rozliczeniowych nie później niż do do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
2016-01-05 ZUS ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe

PROGRAMU
Aplikacje 2016-01-05