Reporting Services

Published by ss_administrator on

Program Studio Raporty.net stanowiąc najwyższy poziom serwera raportów pozwalają zarządzać dostępem do poszczególnych opublikowanych raportów dla wybranych użytkowników programu.

Po zalogowaniu do programu Studio Raporty, użytkownik ma udostępniane MENU raporty zgodnie z definicją określoną przez administratora. Osoba odpowiedzialna za nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych raportów konfiguruje za pomocą prostych i standardowych mechanizmów układ menu dla danego użytkownika programu.

Studio Raporty.net stanowiąc najwyższy poziom serwera raportów pozwalają zarządzać dostępem do poszczególnych opublikowanych raportów dla wybranych użytkowników programu. Po zalogowaniu do programu Studio Raporty, użytkownik ma udostępniane MENU raporty zgodnie z definicją określoną przez administratora. Osoba odpowiedzialna za nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych raportów konfiguruje za pomocą prostych i standardowych mechanizmów układ menu dla danego użytkownika programu.

Administrator ma więc do dyspozycji opcje związane z definicją sekcji MENU oraz poszczególnych elementów wywołujących odpowiednie raporty. Ponadto administrator systemu Studio Raporty.net ma do dyspozycji inne skorowidze za pomocą których wpływa na sposób działania programu:

ZARZĄDZANIE RAPORTAMI ustawienia dla wszystkich użytkowników systemu; ustawienia dla wskazanego użytkownika; definicje sekcji menu definicje pozycji zestawień zarządzanie listą użytkowników – KTO może się logować do programu i jakie ma uprawnienia skorowidz definicji typów kolumn:

Skorowidz sposobów wyrównania informacji w kolumnie, skorowidz kolorów tła komórki, skorowidz sposobów filtrowania, skorowidz funkcji agregujących dane.

Software Studio © SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008-2019