Przyjęcie towaru do magazynu

Published by ss_administrator on

Dokumenty magazynowe – przyjęcie towaru do magazynu

Przyjęcie towaru do magazynu. Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:

  1. Przyjęcia zewnętrznego Pz,
  2. Wydania zewnętrznego Wz,
  3. Zmiany lokalizacji Zl,
  4. Rozchodu wewnętrznego Rw,
  5. Przychodu wewnętrznego Pw.

Kontrahent zewnętrzny może zapisać w programie za pomocą modułu internetowgo awizo przyjęcia traktowane, jako zlecenie przyjęcia towaru. Informacje z awizo przepisuje się do dokumentu Pz bufor. W awizo zapisuje się informacje:
dane kontrahenta – zapis automatyczny, a także data rejestracji dokumentu, którą proponuje się automatycznie jako bieżąca data systemowa.

Daty nie modyfikuje się, termin przyjęcia towaru, rodzaj towaru, ilość przyjmowanego towaru, ilość towaru na palecie, ilość towaru w kartonie, jak również rodzaj palety. Domyślnie proponuje się paletę Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety. W polu zapisuje się określony w programie kod palety. datę ważności, jeśli dla towaru wymaga się informacji, partię towaru, jeśli dla towaru wymaga się informacji.

przyjęcie dostawa do magazynu

Przyjęcie towaru do magazynu

Dokument Pz bufor

Dokument Pz bufor mona dopisać:

Na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego, przez pracownika magazynu na podstawie zgłoszenia kontrahenta, albo też po dostarczeniu towaru, dla którego nie było zlecenia przyjęcia na podstawie dokumentu w formie papierowej, dokumenty mogą być zapisywane w programie na podstawie dokumentu dostarczonego przez kontrahenta w formie elektronicznej. Taki sposób zapisania dokumentu wymaga uzyskania od kontrahenta szczegółowej specyfikacji pliku wymiany danych.

W dokumencie Pz bufor zapisuje się informacje:
dane kontrahenta – zapis automatyczny, data rejestracji dokumentu, którą proponuje się automatycznie jako bieżąca data systemowa. Daty nie modyfikuje się, rodzaj towaru, ilość przyjmowanego towaru, ilość towaru na palecie, ilość towaru w kartonie, jak również rodzaj palety. Domyślnie proponuje się paletę Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety. W polu zapisuje się kod palety zdefiniowany w programie. Pole obsługiwane przez skorowidz. data ważności, jeśli dla towaru wymaga się informacja, partia towaru, jeśli dla towaru wymaga się informacji.

Strefa przyrampowa

W strefie przyrampowej dostawę kontroluje się ilościowo, a także jakościowo. Po stwierdzeniu zgodności dostawy z dokumentem Pz bufor, sprawdza się informacje zapisane w pozycjach dokumentu. Dla każdego towaru powinno się zdefiniować ilość towaru na palecie oraz ilość towaru w kartonie. Informacje są niezbędne dla zapisania dokumentu Pz zawierającego przyjęcie palet. W dokumencie Pz bufor można podać informacje: data ważności towaru, partia, czyli seria towaru. Informacje nie są obowiązkowe dla każdego towaru. W dokumencie Pz bufor można zapisać priorytet realizacji. Uprawnienia do zapisania priorytetu mają użytkownicy grupy uprawnień BIURO.

Pz bufor

Zatwierdzenie dokumentu Pz bufor automatycznie zapisuje dokument Pz. Dokument Pz Dokument Pz zapisuje się po zatwierdzeniu dokumentu Pz bufor. Dla każdej palety zapisuje się odrębną pozycja dokumentu. Automatycznie zostają nadane numery nośników, czyli palet. W pozycjach dokumentów, dla palet użytkownik może zapisać numer nośnika kontrahenta. Dla dokumentu Pz magazynier może zapisać jeden z dokumentów: Dokument zmiany lokalizacji, czyli przeniesienia palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania

Dokument Wz bufor – dotyczy wydania towaru ze strefy przyrampowej. W dokumencie Pz zostaje zapisana informacja o typie dokumentu pochodnego – Zl – zmiana lokalizacji lub Wz, czyli dokument Wz. Zmiana lokalizacji Zl Dokument jest zapisywany na podstawie dokumentu Pz. Dla każdej palety zapisywana jest odrębna pozycja dokumentu. Numery palet (nośników) nadaje się automatycznie według przyjętego algorytmu. W dokumencie zostają zapisane docelowe lokalizacje palet.

Zasady lokacji palet: palety lokuje się na domyślnym regale zdefiniowanym dla kontrahenta, palety lokuje się w miejscach składowania najbliższych lokalizacjom, w których już składuje się towar danego kontrahenta. Dla pozycji dokumentu (palet) drukuje się etykiety nośników. Wydruk etykiet nośników można wykonać dla całego dokumentu lub wybranej pozycji, czyli palety. Wzór wydruku etykiety nośnika należy ustalić w trakcie wdrożenia. Uprawniony użytkownik może zmienić docelowe miejsce składowania przed zatwierdzeniem dokumentu.

zainteresowany ?
Zobacz DEMO

barcode scanner at warehouse

Terminale radiowe

Kolektor danych w magazynie wysokiego składu Kolektor danych (terminale radiowe) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu. Za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego Android.
WMS

WMS

W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe. Albo też momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.
magazyn strefa przyjęć

Strefa przyjęć

Przyjęcie towaru do magazynu przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty: awizo przyjęcia, dokument Pz bufor, dokument Pz, zmiana lokalizacji przesuniecie palet. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego. Przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Read more…
Wdrożenie systemu WMS

Zapasy magazynowe sklep internetowy

Dobra materialne w procesie magazynowania nazywamy zapasami magazynowymi. Przez pojęcie zapas magazynowy należy rozumieć taką ilość dóbr materialnych, które gromadzone w magazynie. Zapewniają prawidłową, a także rytmiczną działalność handlową, usługową czy produkcyjną. Zapasy magazynowe rozumie Read more…
APLIKACJE NA ZAMÓWIENIE
APLIKACJE NA ZAMÓWIENIE

SoftwareStudio to producent programów komputerowych dostarczający rozwiązania biznesowe oraz aplikacje na zamówienie. Proponujemy dostosowanie stworzonych przez nas aplikacji do wymagań konkretne…

Wdrożenie systemu WMS
Wdrożenie systemu WMS

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (magazyn wysokiego składowania) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej. ZAKRES WDROŻENIA PRO…

Zarządzanie rozmieszczeniem towaru w magazynie
Zarządzanie rozmieszczeniem towaru w magazynie

Moduł magazynu wysokiego składowania wspomaga lub zastępuje pracę Kierownika Magazynu w zakresie zarządzania lokalizacją, czyli rozmieszczaniem towarów. Wykorzystanie raportów badania rotacji …


1 Comment

Comments are closed.