Program Studio Palety na podstawie dokumentów przyjęć i wydań palet z magazynu tworzy zestawienia i oblicza salda palet wg przewoźników, Obliczone saldo szybko dostarcza informacji ile palet powinien zwrócić nam poszczególny przewoźnik lub ile palet powinniśmy przekazać przewoźnikowi. Kontrola prawidłowości sald palet oznacza wymierne oszczędności wynikające z faktu, że koszty zakupu palet wciąż rosną.
2014-08-24 21:20:59
DEMO