software studio narzędziownia program
Skip Navigation Links
software studio poznań warszawa wrocław Software Studio
software studio poznań warszawa wrocław O firmie
program demo Programy
program demo Demo
Usługi
TeamViewer TeamViewer
Software Studio kontakt Kontakt
angielski  niemiecki  francuski  włoski  hiszpański
    
Programy Windows CE / Mobile
softwarestudio na youtube
 
softwarestudio na youtube
 
facebook
     
 

Report Builder 2.0 SQL 2008 server

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, które rejestrowane są za pomocą różnych programów. Posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu krytycznym, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej na temat firmowych źródeł danych. Report Builder — składnik Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services — umożliwia użytkownikom tworzenie własnych raportów z wykorzystaniem przyjaznego modelu danych. Narzędzie to wykorzystuje platformę Reporting Services do udostępnienia wszystkim użytkownikom funkcji raportowania ad hoc.

Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007. Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 obsługuje wszystkie funkcje usług SQL Server 2008 Reporting Services, w tym: Możliwości tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server 2008. Wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki. Pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany. Eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word. Funkcje specyficzne dla programu Report Builder 2.0 związane z uproszczeniem procesu tworzenia i edytowania raportów oraz kwerend są następujące: Łatwe w użyciu kreatory tworzenia obszarów danych tabeli, macierzy i wykresu. Obsługa bezpośredniego otwierania i edytowania raportów przechowywanych na serwerze raportów. Obsługa funkcji korzystania z zasobów serwera, takich jak udostępnione źródła danych. Projektanci kwerend dla wielu źródeł danych, w tym projektant kwerend przeznaczony specjalnie dla programu Microsoft SQL Server. 

Zobacz DEMO

Klient Report Builder

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report Builder. Interfejs użytkownika aplikacji Report Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report Builder to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownik rozpoczyna pracę od wybrania szablonów układu raportu, zawierających predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy. Następnie przeciąga z modelu wybrane elementy danych, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia pozwalające przefiltrować dane źródłowe raportu. Model zawiera wszelkie informacje, które narzędzie Report Builder potrzebuje do automatycznego wygenerowania zapytania i pobrania wymaganych danych. Report Builder pozwala także użytkownikom na:

• formatowanie raportów i uzupełnianie ich napisami,
• tworzenie nowych pól i obliczeń zdefiniowanych z wykorzystaniem modelu,
• podgląd, drukowanie i publikowanie raportów,
• eksport danych tworzących raport do plików w różnych formatach, w tym w formacie Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Acrobat Reader

Interaktywna eksploracja danych

Narzędzie Report Builder umożliwia użytkownikom interaktywne drążenie i eksplorację danych związanych z zawartością raportów.

• Automatyczne tworzenie nowych raportów o rosnącej szczegółowości (drill down) pozwala użytkownikom na eksplorację danych zgodnie ze ścieżkami nawigacyjnymi zdefiniowanymi w modelu.
• Zapytania dla raportów nawigacyjnych generowane są „w locie” zgodnie z kontekstem „miejsca”, w którym obecnie znajduje się użytkownik.
• Drążenie danych dostępne jest tak długo, jak długo w bieżącym widoku istnieje relacja prowadząca do danych o większej szczegółowości.

Modele Report Builder

Narzędzie Report Builder buduje raporty w oparciu o modele stanowiące warstwę biznesową opisującą źródła danych. Modele raportów zawierają:

• stosowane w praktyce nazwy pól i tabel w bazie danych,
• definicje relacji pomiędzy elementami źródła danych,
• logiczne grupy zawierające inne elementy modelu.

Model ułatwia użytkownikom nawigowanie i wybieranie odpowiednich informacji ze źródła danych. Na podstawie definicji zawartych w modelu, narzędzie Report Builder automatycznie generuje zapytania i pobiera żądane dane źródłowe. Modele pozwalają także na zabezpieczanie wybranych elementów, dzięki czemu użytkownicy widzą tylko te dane, do których mają prawa. Modele Report Builder można budować w oparciu o bazy danych Microsoft SQL Server i Analysis Sevices.

Narzędzie Model Designer

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

Narzędzie Report Builder Model Designer to aplikacja umożliwiająca użytkownikom definiowanie, edytowanie i publikowanie modeli raportowania. Rozpoczynając tworzenie nowego modelu, projektant może uruchomić narzędzie Model Designer i zbudować model bezpośrednio w oparciu o źródło danych lub wygenerować model automatycznie z wykorzystaniem zestawu predefiniowanych reguł.

Integracja z usługami Reporting Services

Raport utworzony i opublikowany za pomocą narzędzia Report Builder niczym nie różni się od raportów Reporting Services. Może wykorzystywać wszystkie dostępne na platformie raportowania funkcje przeglądania raportów i zarządzania nimi.

• Raporty Report Builder są publikowane za pomocą języka Report Definition Language.
• Raporty są zarządzane, zabezpieczane i dostarczane za pomocą tych samych metod i interfejsów API.
• Raporty Report Builder mogą być edytowane za pomocą narzędzia Report Designer — wykorzystują pełną funkcjonalność tego narzędzia, między innymi tworzenie zagnieżdżonych regionów danych i obsługę rozszerzonych wyrażeń.
• Narzędzie Report Builder może zostać zintegrowane i uruchamiane z aplikacji opracowanych przez niezależnych producentów oprogramowania.

Business Intelligence

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services to otwarta i umożliwiająca rozbudowę platforma obsługująca każdy etap procesu raportowania, w tym tworzenie, zarządzanie i rozprowadzanie rozbudowanych, interaktywnych raportów w skali całego przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy wchodzące w skład systemu Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, dzięki którym jedna platforma służąca do raportowania pozwala zaspokajać wszystkie potrzeby związane z raportowaniem. SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder

Report Builder to narzędzie do tworzenia zapytań o raporty ad-hoc (na żądanie) przeznaczone dla użytkownika końcowego. Dowiedz się, w jaki sposób narzędzie Report Builder zaspokaja potrzeby użytkowników końcowych związane z raportowaniem, umożliwiając zaawansowane, samodzielne raportowanie i używanie scenariuszy eksploracji danych pozwalających użytkownikom biznesowym na tworzenie i modyfikowanie własnych raportów. SQL Server 2008 Reporting Services Model Designer

Report Designer to środowisko programistyczne oparte na programie Visual Studio pozwalające projektować nawet najbardziej złożone raporty. Dowiedz się, jak programista lub informatyk może wykorzystać narzędzie SQL Server 2008 Reporting Services Report Designer do tworzenia zaawansowanych raportów, oraz jak łatwo można wykorzystać narzędzie Report Controls do osadzania raportów w aplikacjach. SQL Server 2008 Reporting Services Report Manager

Report Manager to dostępne za pośrednictwem internetu narzędzie zapewniające jedno miejsce, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich raportów w przedsiębiorstwie i zarządzać nimi. Dowiedz się, w jaki sposób możesz wykorzystać narzędzie Report Manager do centralnego zarządzania raportami, ich wykonywaniem i rozprowadzaniem, co pozwoli podnieść poziom spójności i wydajności procesu raportowania. SQL Server 2008 Reporting Services Report Viewer

System SQL Server 2008 Reporting Services zapewnia użytkownikom wiele opcji interaktywnego podglądu raportów. Zobacz, jak użytkownik końcowy może w interaktywny sposób przeglądać raporty za pomocą przeglądarki internetowej.

źródło: http://www.microsoft.com/

 

Potrzebujesz raport ? Przygotujemy go dla Ciebie

Oferujemy instalację, konfigurację i wdrożenia systemów raportowania.
Zobacz DEMO
SQL 2008 Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi roz ...

Tabela bazy danych
Tabela bazy danych składa się z kolumn, w których przechowywane są dane. W relacyjnej bazie danych relację zachodzą właśnie pomiędzy danymi w poszczególnych kolumnach nazywanych także atrybutami tabeli. Pojedynczy rząd obejmujący kolumny reprezentuje instancję danych, czyli rekor ...

Business Intelligence
Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. Aby zrealizować tę wizję, potrzebne jest rozwiązanie Business Intelligence, które jest wszechstronne, bezpieczne, zintegrowane z systemami Operacyjnymi oraz do ...

Programy webowe
W celu rozwiązania problemów statycznych stron www, wymyślono że na serwerze musi pracować aplikacja, która dynamicznie generuje strony dla klienta. Serwer www musi zapewnić też metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych na potrzeby algorytmów działająych po stronie serw ...

Corax Mobile
CoraxMobile to aplikacja przeznaczona dla firm posiadających sieć handlowców, którzy wykonują swoją pracę poza siedzibą firmy. Podstawowym zadaniem programu dla Windows CE / Mobile jest ułatwienie pracy mobilnych handlowców oraz zwiększenie ich wydajności poprzez: Szybki dostę ...

Helpdesk OTRS
Początkowo programy klasy helpdesk służyły rozwiązywaniu jedynie problemów związanych z IT. Obecnie rozwiązania helpdesk służą również do przyjmowania zgłoszeń na temat problemów z innych dziedzin, np. sprawy kadrowe, porządkowe. przedsiębiorstwa często udostępniają klientom wspa ...

Studio Palety
Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację ...

Studio CRM
Zarządzanie kontaktami z klientami, ewidencja pracy handlowców i ich rozliczanie, premiowanie. Za pomocą oprogramowania CRM.net handlowcy z dowolnego miejsca przez Internet rejestrują swoje wizyty u klientów, wprowadzają zamówienia, sprawdzają stan rozrachunków. Na podstawie wpro ...

ENOVA ERP
ENOVA ERP - zintegrowany system zarządzania dla firmy - producent Soneta Sp. z o.o. Kraków. Patrząc od strony technicznej, enova jest zgrabną, elegancką konstrukcją, zaprojektowaną tak, aby optymalnie wypełniała swoje funkcje. Program wyposażyliśmy w przyjazny, intuicyjny i wygo ...

 
software studio poznań
 
SQL server

microsoft partner
Programy Technologia Producent
Skip Navigation Links. Nowoczesne rozwiązanie zapewnia technologia Microsoft VisualStudio 2008 język C# ASP.net + AJAX oraz baza danych MS SQL 2008 server.

Więcej informacji

Instrukcje
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5
tel. 061 66 90 641
061 66 90 642
061 66 90 643
061 66 90 644
fax 061 86 71 151
mail poznan@softwarestudio.com.pl
  Napisz do nas
 
Software Studio 2018