software studio narzędziownia program
Skip Navigation Links
software studio poznań warszawa wrocław Software Studio
software studio poznań warszawa wrocław O firmie
program demo Programy
program demo Demo
Usługi
TeamViewer TeamViewer
Software Studio kontakt Kontakt
angielski  niemiecki  francuski  włoski  hiszpański
    
Programy Windows CE / Mobile
softwarestudio na youtube
 
softwarestudio na youtube
 
facebook
     
 

Report Builder 2.0 SQL 2008 server

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, które rejestrowane są za pomocą różnych programów. Posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu krytycznym, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej na temat firmowych źródeł danych. Report Builder — składnik Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services — umożliwia użytkownikom tworzenie własnych raportów z wykorzystaniem przyjaznego modelu danych. Narzędzie to wykorzystuje platformę Reporting Services do udostępnienia wszystkim użytkownikom funkcji raportowania ad hoc.

Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007. Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 obsługuje wszystkie funkcje usług SQL Server 2008 Reporting Services, w tym: Możliwości tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server 2008. Wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki. Pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany. Eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word. Funkcje specyficzne dla programu Report Builder 2.0 związane z uproszczeniem procesu tworzenia i edytowania raportów oraz kwerend są następujące: Łatwe w użyciu kreatory tworzenia obszarów danych tabeli, macierzy i wykresu. Obsługa bezpośredniego otwierania i edytowania raportów przechowywanych na serwerze raportów. Obsługa funkcji korzystania z zasobów serwera, takich jak udostępnione źródła danych. Projektanci kwerend dla wielu źródeł danych, w tym projektant kwerend przeznaczony specjalnie dla programu Microsoft SQL Server. 

Zobacz DEMO

Klient Report Builder

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report Builder. Interfejs użytkownika aplikacji Report Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report Builder to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownik rozpoczyna pracę od wybrania szablonów układu raportu, zawierających predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy. Następnie przeciąga z modelu wybrane elementy danych, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia pozwalające przefiltrować dane źródłowe raportu. Model zawiera wszelkie informacje, które narzędzie Report Builder potrzebuje do automatycznego wygenerowania zapytania i pobrania wymaganych danych. Report Builder pozwala także użytkownikom na:

• formatowanie raportów i uzupełnianie ich napisami,
• tworzenie nowych pól i obliczeń zdefiniowanych z wykorzystaniem modelu,
• podgląd, drukowanie i publikowanie raportów,
• eksport danych tworzących raport do plików w różnych formatach, w tym w formacie Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Acrobat Reader

Interaktywna eksploracja danych

Narzędzie Report Builder umożliwia użytkownikom interaktywne drążenie i eksplorację danych związanych z zawartością raportów.

• Automatyczne tworzenie nowych raportów o rosnącej szczegółowości (drill down) pozwala użytkownikom na eksplorację danych zgodnie ze ścieżkami nawigacyjnymi zdefiniowanymi w modelu.
• Zapytania dla raportów nawigacyjnych generowane są „w locie” zgodnie z kontekstem „miejsca”, w którym obecnie znajduje się użytkownik.
• Drążenie danych dostępne jest tak długo, jak długo w bieżącym widoku istnieje relacja prowadząca do danych o większej szczegółowości.

Modele Report Builder

Narzędzie Report Builder buduje raporty w oparciu o modele stanowiące warstwę biznesową opisującą źródła danych. Modele raportów zawierają:

• stosowane w praktyce nazwy pól i tabel w bazie danych,
• definicje relacji pomiędzy elementami źródła danych,
• logiczne grupy zawierające inne elementy modelu.

Model ułatwia użytkownikom nawigowanie i wybieranie odpowiednich informacji ze źródła danych. Na podstawie definicji zawartych w modelu, narzędzie Report Builder automatycznie generuje zapytania i pobiera żądane dane źródłowe. Modele pozwalają także na zabezpieczanie wybranych elementów, dzięki czemu użytkownicy widzą tylko te dane, do których mają prawa. Modele Report Builder można budować w oparciu o bazy danych Microsoft SQL Server i Analysis Sevices.

Narzędzie Model Designer

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

Narzędzie Report Builder Model Designer to aplikacja umożliwiająca użytkownikom definiowanie, edytowanie i publikowanie modeli raportowania. Rozpoczynając tworzenie nowego modelu, projektant może uruchomić narzędzie Model Designer i zbudować model bezpośrednio w oparciu o źródło danych lub wygenerować model automatycznie z wykorzystaniem zestawu predefiniowanych reguł.

Integracja z usługami Reporting Services

Raport utworzony i opublikowany za pomocą narzędzia Report Builder niczym nie różni się od raportów Reporting Services. Może wykorzystywać wszystkie dostępne na platformie raportowania funkcje przeglądania raportów i zarządzania nimi.

• Raporty Report Builder są publikowane za pomocą języka Report Definition Language.
• Raporty są zarządzane, zabezpieczane i dostarczane za pomocą tych samych metod i interfejsów API.
• Raporty Report Builder mogą być edytowane za pomocą narzędzia Report Designer — wykorzystują pełną funkcjonalność tego narzędzia, między innymi tworzenie zagnieżdżonych regionów danych i obsługę rozszerzonych wyrażeń.
• Narzędzie Report Builder może zostać zintegrowane i uruchamiane z aplikacji opracowanych przez niezależnych producentów oprogramowania.

Business Intelligence

<span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">usługi programowania .net c# poznań</span></span>

Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services to otwarta i umożliwiająca rozbudowę platforma obsługująca każdy etap procesu raportowania, w tym tworzenie, zarządzanie i rozprowadzanie rozbudowanych, interaktywnych raportów w skali całego przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy wchodzące w skład systemu Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, dzięki którym jedna platforma służąca do raportowania pozwala zaspokajać wszystkie potrzeby związane z raportowaniem. SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder

Report Builder to narzędzie do tworzenia zapytań o raporty ad-hoc (na żądanie) przeznaczone dla użytkownika końcowego. Dowiedz się, w jaki sposób narzędzie Report Builder zaspokaja potrzeby użytkowników końcowych związane z raportowaniem, umożliwiając zaawansowane, samodzielne raportowanie i używanie scenariuszy eksploracji danych pozwalających użytkownikom biznesowym na tworzenie i modyfikowanie własnych raportów. SQL Server 2008 Reporting Services Model Designer

Report Designer to środowisko programistyczne oparte na programie Visual Studio pozwalające projektować nawet najbardziej złożone raporty. Dowiedz się, jak programista lub informatyk może wykorzystać narzędzie SQL Server 2008 Reporting Services Report Designer do tworzenia zaawansowanych raportów, oraz jak łatwo można wykorzystać narzędzie Report Controls do osadzania raportów w aplikacjach. SQL Server 2008 Reporting Services Report Manager

Report Manager to dostępne za pośrednictwem internetu narzędzie zapewniające jedno miejsce, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich raportów w przedsiębiorstwie i zarządzać nimi. Dowiedz się, w jaki sposób możesz wykorzystać narzędzie Report Manager do centralnego zarządzania raportami, ich wykonywaniem i rozprowadzaniem, co pozwoli podnieść poziom spójności i wydajności procesu raportowania. SQL Server 2008 Reporting Services Report Viewer

System SQL Server 2008 Reporting Services zapewnia użytkownikom wiele opcji interaktywnego podglądu raportów. Zobacz, jak użytkownik końcowy może w interaktywny sposób przeglądać raporty za pomocą przeglądarki internetowej.

źródło: http://www.microsoft.com/

 

Potrzebujesz raport ? Przygotujemy go dla Ciebie

Oferujemy instalację, konfigurację i wdrożenia systemów raportowania.
Zobacz DEMO
SQL Azure
Microsoft poinformował o znaczącym obniżeniu cen za usługi SQL Azure oraz aktualizacji modelu rozliczeniowego. Dzięki temu w miarę powiększania się baz danych klientów korzystających z baz SQL Azure koszt jednego GB będzie spadał. Od 14-02-2012 ceny na wszystkie bazy danych SQL A ...

Microsoft SQL 2005 server
p>Baza danych SQL Server 2005 została zaprojektowana tak, by pomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wyzwaniom. SQL Server 2005 to platforma do zarządzania danymi i ich analizy. Baza danych pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, skalowalność i dostępność firmowych danych i aplikacji ...

Wdrożenie systemu informatycznego
Projekty informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce niezbyt często są podejmowane, ale wiele z rozpoczętych kończy się niepowodzeniem. Wdrożenie systemu informatycznego wymaga określenia potrzeb danej organizacji, właściwej konfiguracji wszystkich elementów syste ...

Program Wypożyczalnia SQL
Program Wypożyczalnia wykorzystuje Microsoft SQL Server jako bazę danych i przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Zastosowanie oznaczeń wypożyczalnych przedmiotów za pomocą kodów kreskowych pozwala wdrożyć moduł do szybkiego wydawania i przyjmowani ...

ERP.net
Sprawne zarządzanie firmą humansoft HermesSQL wspomaga i koordynuje pracę osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w firmie. Operacje wykonywane przez poszczególnych użytkowników rejestrowane są w jednej wspólnej bazie danych, co jest bezpośrednio związane z pełną integracją ws ...

ENOVA ERP
ENOVA ERP - zintegrowany system zarządzania dla firmy - producent Soneta Sp. z o.o. Kraków. Patrząc od strony technicznej, enova jest zgrabną, elegancką konstrukcją, zaprojektowaną tak, aby optymalnie wypełniała swoje funkcje. Program wyposażyliśmy w przyjazny, intuicyjny i wygo ...

Studio Magazyn Narzędzi
...

Magazyn Mobile .net
Program magazynowy moduł na urządzenia z Windows Mobile - terminale radiowe Kolektor danych w magazynie wysokiego składowaniaKolektor danych (terminal radiowy) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działa ...

Kerio
SoftwareStudio oferuje wdrożenia i serwis oprogramowania firmy Kerio. Najciekawsze produkty Kerio: Kerio Connect jest aplikacją dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozwala na dostęp do poczty email, kontaktów i kalendarzy przez desktopowych klientów, przeglądarki interne ...

 
software studio poznań
 
SQL server

microsoft partner
Programy Technologia Producent
Skip Navigation Links. Nowoczesne rozwiązanie zapewnia technologia Microsoft VisualStudio 2008 język C# ASP.net + AJAX oraz baza danych MS SQL 2008 server.

Więcej informacji

Instrukcje
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5
tel. 061 66 90 641
061 66 90 642
061 66 90 643
061 66 90 644
fax 061 86 71 151
mail poznan@softwarestudio.com.pl
  Napisz do nas
 
Software Studio 2018