Użytkownicy i uprawnienia


Program ENOVA posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań.

UŻYTKOWNICY I UPRAWNIENIA - Uprawnienia określane są poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu. System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznacza to, że pracownik niemający uprawnień do wypłat nie będzie mógł ich zobaczyć z żadnego miejsca w programie, nawet jeżeli teoretycznie posiada dostęp do wszystkich formularzy w programie (okien). Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia. W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego Operatora możemy korzystać z uprawnień Administratora.1024110023320
Użytkownicy i uprawnieniaUżytkownicy i uprawnieniaUżytkownicy systemu CMMSUżytkownicyużytkownicy i uprawnienia użytkownicy i uprawnienia
DEMO