Safetica Endpoint DLP


Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi.

SAFETICA ENDPOINT DLP - Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy. We współpracy z Safetica Endpoint Auditor, moduł DLP chroni przed niepożądanymi czynnościami ze strony pracowników - nawet zanim one wystąpią. Korzyści z wdrożenia Safetica Endpoint DLP Chroń swoją firmę przez szkodami dla jej reputacji i przed stratami finansowymi, spowodowanymi przez wycieki poufnych informacjiZapewnij dostęp pracowników tylko do tych danych, które są im potrzebneZabroń nieautoryzowanym osobom dostępu do poufnych firmowych danychChroń poufne dane podczas ich transferowania poprzez siećUzyskaj kontrolą nad przenośnymi urządzeniami, aby uchronić dane przed potencjalnymi zagrożeniamiOsiągnij łatwo zgodność z przemysłowymi standardami, regulacjami i prawem Kluczowe obszary Safetica Endpoint DLP Ochrona Danych w Firmie zapewnia, że żadna nieautoryzowana osoba nie będzie miała do nich dostępu.Ochrona Danych poza Firmą chroni poufne dane podczas przenoszenia.Ochrona Użycia Danych zapewnia dostęp do danych tylko dla autoryzowanych pracowników.Kontrola Urządzeń pozwala określić jakie przenośne urządzenia mogą być używane w firmie.Narzędzia Endpoint Security pozwalają podnieść poziom bezpieczeństwa.Efektywne Bezpieczeństwo oszczędza wydatków na bezpieczeństwo. Cała kontrola i nadzór jest przeprowadzany zdalnie za pomocą Konsoli Zarządzania Safetica.Zgodność z Normami zapewnia łatwiejszą implementację standardów przemysłowych i zgodności z prawem.1214121233540

Monitorowanie użytkowania Internetu

Kontroluj jakie witryny Twoi pracownicy zwiedzają podczas godzin pracy. Safetica prezentuje kierownictwu firmy jasno zorganizowane statystyki najczęściej odwiedzanych witryn i czasu na nich spędzanego. Witryny są pogrupowane zgodnie z kategoriami, ilością dostępów oraz wskaźnikiem produktywności. Bez znaczenia jakiej przeglądarki pracownik użyje - Safetica Endpoint Auditor przetwarza dane z nich wszystkich. Radzi sobie nawet z szyfrowanym protokołem HTTPS, który często jest używany przez pracowników do omijania aplikacji monitorujących. Wykryj pracowników używających firmowej sieci do osobistych celów: Odkryj ile czasu pracownicy spędzają na każdej witrynie; Odkryj, którzy pracownicy używają Internetu do nielegalnych czynności; Operacje wykonywane w trudnym do śledzenie protokole HTTPS już Ci nie umkną; Zostaniesz natychmiast powiadomiony o niepożądanym zachowaniu pracowników, np. pocztą elektroniczną.

Safetica Endpoint Security

Każdego dnia Twoi pracownicy szkodzą danym Twojej firmy. Udają że pracują, używają dla prywatnych celów zasobów firmowych, kradną i gubią poufne dane. Oprogramowanie Safetica jest jedynym oprogramowaniem bezpieczeństwa na świecie, które chroni Twoją firmę przed wszystkimi szkodliwymi działaniami Twojego personelu: wyciekom poufnych danych, stratom finansowym i szkodom dla reputacji firmy. W tym samym czasie pokazuje również potencjalnie niebezpieczne zachowanie personelu, na długo zanim zdąży ono zagrozić Twojej firmie.
Safetica Endpoint DLP

Monitorowanie wydruków


MONITOROWANIE WYDRUKÓW
Safetica Endpoint DLP

Monitorowanie wydruków


MONITOROWANIE WYDRUKÓW
Niszczenie danychOchrona danychPrzechwytywanie klawiszy - KeyLoggerMonitorowanie wydrukówKontrola urządzeńMonitorowanie wydruków
DEMO