Role i użytkownicy sklepu Internetowego


Użytkownicy programu księgarnia internetowa podzieleni są na trzy grupy o określonych rolach: administratorzy systemu, klienci, dostawcy.

ROLE I UŻYTKOWNICY - Podział użytkowników na role determinuje ich uprawnienia i funkcje jakie mogą realizować za pomocą programu księgarni internetowej. ADMINISTRATORZY KSIĘGARNI - to grupa osób odpowiedzialna za zarządzanie i prowadzenie sklepu KLIENCI KSIĘGARNI - to grupa osób dokonująca zakupów za pośrednictwem platformy handlu internetowego posiadająca zapisane w bazie unikalne konta logowania DOSTAWCY KSIĄŻEK - to grupa osób posiadająca konta dostępowe do modułu kontroli i weryfikacji stanów magazynowych oraz realizacji sprzedaży książek przez internet. 0903085218067

Klienci księgarni internetowej

Grupa osób do której jest kierowana oferta internetowej księgarni, w ramach której można dokonać podziału wg kategorii - grup docelowych. Na tej podstawie można później kształtować kampanie marketingowe czy oferty specjalne. Przykładowy podział klientów (odbiorców) książek może obejmować: nauczycieli, uczniów, studentów, fachowców, anonimowi itp.

KLIENCI KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Dostawcy księgarni internetowej

Grupa kontrahentów księgarni internetowej u której są zamawiane oferowane produkty (książki), stanowiące ofertę sklepu internetowego, a które nie są artykułami własnymi oferenta prowadzącego księgarnie. Grupa dostawców po zalogowaniu ma dostęp do specjalnego panelu, za pomocą którego mogą publikować swoją ofertę produktowąi aktualizować ją za pomocą specjalnie przygotowanych plików z formacie XML.

Administratorzy księgarni

Użytkownicy przypisani do grupy ADMINISTRATORZY odpowiedzialni są za prowadzenie i zarządzanie platformą sklepową. W ramach grupy administratorów rozróżniany jest szczegółowy podział kompetencji w zależności od funkcji jakie dana osoba pełni. Wyróżnić możemy następujących użytkowników: Administrator, SuperVisor, Operator, Moderator.

ADMINISTRATORZY KSIĘGARNI
Role i użytkownicy sklepu InternetowegoRole i użytkownicyrole i użytkownicy sklepu internetowego role i użytkownicy sklepu internetowego Użytkownicy systemu CMMSUżytkownicyrole i użytkownicy sklepu internetowego role i użytkownicy sklepu internetowego role i użytkownicy sklepu internetowego role i użytkownicy sklepu internetowego
DEMO