Role i użytkownicy DMS


Bezpieczeństwo oraz role użytkowników

ROLE I UŻYTKOWNICY - Bezpieczeństwo oraz role użytkowników technologii Asp.Net jako część struktury .Net posiada solidną strukturę bezpieczeństwa, zaprojektowaną do współpracy z Microsoft Internet Information Server (IIS) , systemami Operacyjnymi rodziny Windows, systemem plików NTFS. Zasadniczą kwestią bezpieczeństwa w ASP jest ograniczenie dostępu do określonych zasobów witryny internetowej, a osiągnąć to można za pomocą: Uwierzytelniania - czyli weryfikacji pozwalająca na określenie czy dany użytkownik jest faktyczni eosobą, za którą się podaje. Autoryzacja - określenie czy dany użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do określonych zasobów (stron, danych) z których chce skorzystać. 9289093104490
Role i użytkownicy DMSRole i użytkownicyrole i użytkownicy dms role i użytkownicy dms Użytkownicy systemu CMMSUżytkownicyDokumenty DMS
DEMO