Funkcje w obrocie towarowym

Funkcje w obrocie towarowym


Nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. W przeciwieństwie do skanów lub zdjęć, które standardowo powinny być zapisane w formacie pliku graficznego jpg, załącznikiem może być dowolny plik zapisnay w komputerze. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu studio magazyn wms net z system hermessql.

DEFINICJA - Można wygenerować gotowe paczki z zewnętrznych aplikacji ( www), wystarczy wywołać odpowiednią funkcję zapisaną w pliku dll, która zawiera być wszystko co pozwoli w sposób łatwy generować niezbędne zapisy do bazy, łączni z definicjami wymaganych klas, struktur czy wydruków. 1224763807Funkcje w obrocie towarowym
Funkcje w obrocie towarowym DefinicjaStudio Magazyn WMS.netDane pogrupowaneStudio Magazyn WMS.netStudio Magazyn WMS.netkartoteka magazynowa
DEMO