Business Intelligence


Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

BUSINESS INTELLIGENCE - Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. Aby zrealizować tę wizję, potrzebne jest rozwiązanie Business Intelligence, które jest wszechstronne, bezpieczne, zintegrowane z systemami Operacyjnymi oraz dostępne nieprzerwanie i w każdej chwili. Platformą, która ułatwia firmom spełnienie takich założeń jest SQL Server 2005. Innowacje wprowadzone w dziedzinie Business Intelligence to między innymi: Zintegrowana platforma — SQL Server 2005 to kompletna platforma Business Intelligence ze zintegrowanymi narzędziami analitycznymi, takimi jak OLAP (online analytical processing), drążenie danych czy ETL (extract, transformation and load) oraz funkcjonalnością hurtowni danych i systemu raportowania.Ulepszenie procesu podejmowania decyzji — ulepszenie istniejących funkcji Business Intelligence, takich jak OLAP i drążenie danych, oraz wprowadzenie nowej funkcjonalności w postaci serwera raportowania dają przedsiębiorstwom możliwość przekształcania informacji w lepsze decyzje biznesowe na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo i dostępność — zwiększona skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo ułatwiają zapewnienie użytkownikom nieprzerwanego dostępu do aplikacji Business Intelligence i raportów. Analizowanie danych zebranych z całej firmy — udoskonalone narzędzie ETL ułatwia organizacjom integrację i analizę danych pochodzących z wielu różnorodnych źródeł informacji. Analizowanie informacji zebranych z wielu eksploatowanych systemów pozwala organizacjom podnieść swoją konkurencyjność dzięki całościowej analizie zachodzących w firmie procesów. 9316070317952
Business Intelligence

Business Intelligence

Program Studio Raporty udostępnia funkcje raportujące w postaci zestawień tabelarycznych.
BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence

Raport - Reporting Services przykładowy raport uruchamiany przez przeglądarkę internetową.
BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence


BUSINESS INTELLIGENCE
Business Intelligence

Business Intelligence

Program Studio Raporty udostępnia funkcje raportujące w postaci zestawień tabelarycznych.
BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence

Raport - Reporting Services przykładowy raport uruchamiany przez przeglądarkę internetową.
BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence


BUSINESS INTELLIGENCE
Business IntelligenceBusiness IntelligenceBusiness IntelligenceBusiness IntelligenceBusiness Intelligence
DEMO