SoftwareStudio

Safetica Endpoint DLP

Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy.

Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy. We współpracy z Safetica Endpoint Auditor, moduł DLP chroni przed niepożądanymi czynnościami ze strony pracowników - nawet zanim one wystąpią.

Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy. We współpracy z Safetica Endpoint Auditor, moduł DLP chroni przed niepożądanymi czynnościami ze strony pracowników - nawet zanim one wystąpią.

Korzyści z wdrożenia Safetica Endpoint DLP
 • Chroń swoją firmę przez szkodami dla jej reputacji i przed stratami finansowymi, spowodowanymi przez wycieki poufnych informacji
 • Zapewnij dostęp pracowników tylko do tych danych, które są im potrzebne
 • Zabroń nieautoryzowanym osobom dostępu do poufnych firmowych danych
 • Chroń poufne dane podczas ich transferowania poprzez sieć
 • Uzyskaj kontrolą nad przenośnymi urządzeniami, aby uchronić dane przed potencjalnymi zagrożeniami
 • Osiągnij łatwo zgodność z przemysłowymi standardami, regulacjami i prawem
Kluczowe obszary Safetica Endpoint DLP
 • Ochrona Danych w Firmie zapewnia, że żadna nieautoryzowana osoba nie będzie miała do nich dostępu.
 • Ochrona Danych poza Firmą chroni poufne dane podczas przenoszenia.
 • Ochrona Użycia Danych zapewnia dostęp do danych tylko dla autoryzowanych pracowników.
 • Kontrola Urządzeń pozwala określić jakie przenośne urządzenia mogą być używane w firmie.
 • Narzędzia Endpoint Security pozwalają podnieść poziom bezpieczeństwa.
 • Efektywne Bezpieczeństwo oszczędza wydatków na bezpieczeństwo. Cała kontrola i nadzór jest przeprowadzany zdalnie za pomocą Konsoli Zarządzania Safetica.
 • Zgodność z Normami zapewnia łatwiejszą implementację standardów przemysłowych i zgodności z prawem.
< SAFETICA ENDPOINT DLP - Safetica Endpoint DLP. Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy. We współpracy z Safetica Endpoint Auditor, moduł DLP chroni przed niepożądanymi czynnościami ze strony pracowników - nawet zanim one wystąpią. Korzyści z wdrożenia Safetica Endpoint DLP Chroń swoją firmę przez szkodami dla jej reputacji i przed stratami finansowymi, spowodowanymi przez wycieki poufnych informacjiZapewnij dostęp pracowników tylko do tych danych, które są im potrzebneZabroń nieautoryzowanym osobom dostępu do poufnych firmowych danychChroń poufne dane podczas ich transferowania poprzez siećUzyskaj kontrolą nad przenośnymi urządzeniami, aby uchronić dane przed potencjalnymi zagrożeniamiOsiągnij łatwo zgodność z przemysłowymi standardami, regulacjami i prawem Kluczowe obszary Safetica Endpoint DLP Ochrona Danych w Firmie zapewnia, że żadna nieautoryzowana osoba nie będzie miała do nich dostępu.Ochrona Danych poza Firmą chroni poufne dane podczas przenoszenia.Ochrona Użycia Danych zapewnia dostęp do danych tylko dla autoryzowanych pracowników.Kontrola Urządzeń pozwala określić jakie przenośne urządzenia mogą być używane w firmie.Narzędzia Endpoint Security pozwalają podnieść poziom bezpieczeństwa.Efektywne Bezpieczeństwo oszczędza wydatków na bezpieczeństwo. Cała kontrola i nadzór jest przeprowadzany zdalnie za pomocą Konsoli Zarządzania Safetica.Zgodność z Normami zapewnia łatwiejszą implementację standardów przemysłowych i zgodności z prawem.
Safetica Endpoint DLPSafetica Endpoint DLPSafetica Endpoint DLPSafetica Endpoint DLP
Safetica

Safetica

Programy Safetica SoftwareStudio jako autoryzowany partner oferuje oprogramowanie Safetica, zapewnia wsparcie instalacji, konfiguracji, wdrożenia i serwisu rozwiązań Safetica.