Oprogramowanie 2012-09-13

2012-09-13 Vista czyli bezpieczniej

Jeśli korzystasz z systemu Operacyjnego Microsoft, unikasz wielu zagrożeń, które czają się w sieci i możesz spać spokojnie. A jeśli w dodatku korzystasz z Visty - Twój sen moż.

Vista czyli bezpieczniej ?
Jeśli korzystasz z systemu Operacyjnego Microsoft, unikasz wielu zagrożeń, które czają się w sieci i możesz spać spokojnie. A jeśli w dodatku korzystasz z Visty - Twój sen może być wyjątkowo głęboki i niespotykanie spokojny.< Vista czyli bezpieczniej

2015-10-26 02:02:04

SoftwareStudio

SoftwareStudio

Producent oprogramowania i dostawca rozwiązań informatycznych. Usługi hostingu w chmurze na platformie VMware. Systemy informatyczne, aplikacje biznesowe CRM, WMS, ERP, HR, B2B, B2C. Programy Windows, aplikacje Android, Windows CE, Windows Mobile.
programy demo Programy DEMO
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa

2012-09-13 Windows server rozmiar pliku

Z dokumentacji systemu Windows wynika, że podczas ustawiania rozmiaru pliku stronicowania największy rozmiar, jaki można wybrać, wynosi 4095 megabajtów (MB). Limit ten nakłada.

Jak obejść limit rozmiaru pliku stronicowania wynoszący 4095 MB w systemie Windows?
Z dokumentacji systemu Windows wynika, że podczas ustawiania rozmiaru pliku stronicowania największy rozmiar, jaki można wybrać, wynosi 4095 megabajtów (MB). Limit ten nakłada funkcja mapowania stron używana w przypadku procesorów x86. Procesory te nie są w stanie obsłużyć większej liczby stron na plik stronicowania. Limit dotyczy jednego woluminu; w rzeczywistości, jeśli jest potrzebny większy plik stronicowania, można utworzyć wiele plików stronicowania o tym rozmiarze na jednym lub kilku dyskach. Jeśli nie są dostępne dodatkowe dyski ani woluminy, można utworzyć wiele plików stronicowania na jednym dysku, umieszczając je w osobnych folderach. Jeden plik stronicowania o rozmiarze większym niż 4095 MB można jednak utworzyć na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Uwagi Aby utworzyć większy plik stronicowania, trzeba załadować jądro rozszerzenia adresu fizycznego (PAE, Physical Address Extension). W systemie Windows Server 2003 jądro PAE jest automatycznie włączone, jeśli serwer korzysta z urządzeń typu Hot Add Memory (dodawanie pamięci bez wyłączania serwera). Ewentualnie można wymusić włączenie jądra PAE, dodając przełącznik /PAE w pliku Boot.ini. Aby uzyskać pełny zrzut pamięci z komputerów wyposażonych w 4 GB pamięci RAM lub więcej, nadal trzeba używać przełącznika /MAXMEM w pliku Boot.ini. Aby było możliwe utworzenie zrzutu pamięci, jeden z plików stronicowania na partycji systemowej wciąż musi mieć rozmiar o 1 MB większy niż rozmiar pamięci RAM zainstalowanej w komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 108393 (http://support.microsoft.com/kb/108393/PL/) The /maxmem switch in the Windows Boot.ini file Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu Operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność. Należy zauważyć, że odczytywanie lub zapisywanie pliku stronicowania tej wielkości może być kosztowne pod względem wydajności. Jeśli okaże się, że jest potrzebny plik stronicowania o takim rozmiarze, być może lepiej będzie dodać do komputera więcej pamięci RAM. Algorytm używany obecnie w systemie Windows do ustawienia domyślnego rozmiaru pliku stronicowania jest następujący: • Jeśli łączny rozmiar fizycznej pamięci RAM jest mniejszy niż 2 gigabajty (GB), dla pliku stronicowania jest ustawiany rozmiar 1,5 razy większy niż rozmiar pamięci RAM lub rozmiar 2 GB, w zależności od tego, który z tych rozmiarów jest mniejszy. • Jeśli łączny rozmiar fizycznej pamięci RAM jest równy lub większy niż 2 GB, ustawiany jest rozmiar domyślny równy 2 GB. Aby utworzyć wiele plików stronicowania na jednym woluminie w celu obejścia limitu 4095 MB: 1. Na wybranym dysku lub woluminie utwórz foldery dla poszczególnych plików stronicowania, które chcesz utworzyć. Na przykład: C:\plik_stronicowania1, C:\plik_stronicowania2 i C:\plik_stronicowania3. 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. 3. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement 4. Znajdź wartość Pagingfiles, a następnie kliknij ją dwukrotnie, aby ją otworzyć. 5. Usuń wszelkie istniejące wartości i dodaj następujące: c:\plik_stronicowania1\pagefile.sys 3000 4000 c:\plik_stronicowania2\pagefile.sys 3000 4000 c:\plik_stronicowania3\pagefile.sys 3000 4000 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru. 7. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały uwzględnione. 8. Otwórz ustawienia pamięci wirtualnej, aby sprawdzić właściwości pliku stronicowania. W tym celu wykonaj następujące kroki: Dostęp do ustawień pamięci wirtualnej na komputerze z systemem Windows 2000a. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. b. Kliknij kartę Zaawansowane. c. Kliknij przycisk Opcje wydajności. d. Kliknij przycisk Zmień. Dostęp do ustawień pamięci wirtualnej na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003a. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. b. Kliknij kartę Zaawansowane. c. W obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia. d. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Zmień. W tym przykładzie początkowy rozmiar pliku stronicowania wynosi 3000. Można by oszczędzić miejsce na dysku, ustawiając początkowy rozmiar dodatkowych plików stronicowania równy 0, tak aby miejsce na dysku było używane tylko w razie potrzeby. Podczas uruchamiania komputera jest ustawiana minimalna wartość początko Windows server rozmiar pliku

2016-01-09 10:27:56

SoftwareStudio

SoftwareStudio

Producent oprogramowania i dostawca rozwiązań informatycznych. Usługi hostingu w chmurze na platformie VMware. Systemy informatyczne, aplikacje biznesowe CRM, WMS, ERP, HR, B2B, B2C. Programy Windows, aplikacje Android, Windows CE, Windows Mobile.
programy demo Programy DEMO
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa

2012-09-13 Windows server zabezpieczenie

Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów Operacyjnych firmy Micros.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 maja 2008 roku
Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów Operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą sposobu korzystania, między innymi, z następujących narzędzi: • Witryna Windows Update • Witryna Microsoft Update • Witryna Office Update • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) • Usługi Windows Server Update Services (WSUS) • Program Microsoft System Center Configuration Manager • Program SMS (Microsoft Systems Management Server) • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 maja 2008 r. Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update, Office Update i Mactopia Aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 maja 2008 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wszelkie wyjątki opisano w sekcjach dotących poszczególnych witryn sieci Web. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web. Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web. Witryna Windows Update http://update.microsoft.com/windowsupdate (http://update.microsoft.com/windowsupdate) Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty: • System Microsoft Windows 2000 • System Windows XP • Windows Server 2003 • System Windows Vista • Windows Server 2008 Witryna Microsoft Update http://update.microsoft.com/microsoftupdate (http://update.microsoft.com/microsoftupdate) Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty: • Program Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 • Program Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 • Microsoft Exchange 2000 Server • Microsoft Exchange Server 2003 • Microsoft Exchange Server 2007 • Microsoft Office 2002 • Microsoft Office 2003 • 2007 Microsoft Office System • Windows 2000 • System Windows XP • Windows Server 2003 • System Windows Vista • Windows Server 2008 • Program Microsoft SQL Server 2005 • Microsoft Forefront Client Security • Microsoft Visual Studio 2005 Wyjątki ogólne• Witryna Microsoft Update nie obsługuje składników pakietu Office 2000. • Witryna Microsoft Update nie obsługuje żadnych produktów Apple Macintosh. Wyjątki specyficzne• Aktualizacja zabezpieczeń 952044 (biuletyn zabezpieczeń MS08-029) Witryna Microsoft Update obsługuje tylko części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczone dla programów Forefront Client Security i Windows Defender. Pozostałe produkty korzystające z aktualizacji aparatu usuwającego złośliwe oprogramowanie zapewniają wbudowane mechanizmy automatycznego wykrywania i wdrażania. Witryna Office Update http://office.microsoft.com (http://office.microsoft.com) Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty: • Office 2000 • Office 2002 • Office 2003 • 2007 Office System Wyjątki ogólne• Witryna Office Update nie obsługuje składników pakietu Office 2007 zainstalowanych na komputerach, na których jest uruchmiony system Windows Vista lub Windows Server 2008. W takim wypadku należy skorzystać z witryny Microsoft Update. • Witryna Office Update nie obsługuje żadnych produktów Apple Macintosh. Witryna Mactopia http://www.microsoft.com/mac/ (http://www.microsoft.com/mac/) Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty: • Microsoft Office 2001 for Mac • Microsoft Office 2004 for Mac • Microsoft Office X for Mac • Microsoft Office 2008 for Mac Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w wersji 2.1 Korzystając z narzędzia MBSA w wersji 2.1, można wykrywać aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 marca 2008 roku. Uwaga: Narzędzie MBSA w wersji 2.1 zostało wydane i w pełni obsługuje skanowania związane z oceną zabezpieczeń i luk w zabezpieczeniach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008. Wyjątki ogólne• Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje żadnych składników pakietu Office 2000. • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje żadnych produktów Macintosh. • Narzędzie MBSA w wersjach 1.2.1 i 2.0.1 nie jest już obsługiwane. Wyjątki specyficzne• Aktualizacja zabezpieczeń 952044 (biuletyn zabezpieczeń MS08-029) Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje aktualizacji apatratu wykrywającego złośliwe oprogramowanie. Produkty korzystające z aktualizacji aparatu usuwającego złośliwe oprogramowanie zapewniają wbudowane mechanizmy automatycznego wykrywania i wdrażania. Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS) Korzystając z dowolnego z następujących składników, można wykrywać i wdrażać aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 marca 2008 roku: • Program WSUS 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 Windows server zabezpieczenie

2016-01-13 10:27:56

SoftwareStudio

SoftwareStudio

Producent oprogramowania i dostawca rozwiązań informatycznych. Usługi hostingu w chmurze na platformie VMware. Systemy informatyczne, aplikacje biznesowe CRM, WMS, ERP, HR, B2B, B2C. Programy Windows, aplikacje Android, Windows CE, Windows Mobile.
programy demo Programy DEMO
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa

2012-09-13 Usługi drukowania

W systemie Windows Server 2003 wprowadzono następujące istotne zmiany w metodach zarządzania serwerem wydruku:.

Usługi drukowania
W systemie Windows Server 2003 wprowadzono następujące istotne zmiany w metodach zarządzania serwerem wydruku:< Usługi drukowania

2016-01-01 02:02:04

SoftwareStudio

SoftwareStudio

Producent oprogramowania i dostawca rozwiązań informatycznych. Usługi hostingu w chmurze na platformie VMware. Systemy informatyczne, aplikacje biznesowe CRM, WMS, ERP, HR, B2B, B2C. Programy Windows, aplikacje Android, Windows CE, Windows Mobile.
programy demo Programy DEMO
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa

2012-09-13 Dokumenty DMS

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Podstawowym problemem jest długi czas dot.

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu, dlatego powstały systemu DMS.

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Podstawowym problemem jest długi czas dotarcia do żądanego dokumentu, oraz przeszukiwanie zbioru dokumentów. Dodatkowo, w przypadku dużej ilości dokumentów, ich składowanie staje się problematyczne i wymaga przestrzeni biurowej. Zmianą w sposobie gromadzenia i wyszukiwania dokumentów jest wdrożenie programu do elektrnicznej archiwizacji dokuemntów Studio Dokumenty. net Informatyczny system elektronicznego składowania dokumentów i archiwizacji.

System DMS o nazwie Studio Archiwizacji Dokumentów SAD.net przeznaczony jest do ułatwienia zarządzania dokumentami w firmie, urzędzie, kancelarii itp. zastosowanie skanwoania i elektronicznej archiwizacji dokumentów pzowala na zwiększenia bezpieczeństwa ich przechowywania wraz z zapewnieniem zestawu funkcji dodatkowych: - kontrola i przydzielanie uprawnień - wsparcie dla pracy grupowej - automatyczna archiwizacja dokumentów - łatwe i szybkie wyszukiwanie dokumentów.

< Dokumenty DMS

2016-01-03 02:02:04

SoftwareStudio

SoftwareStudio

Producent oprogramowania i dostawca rozwiązań informatycznych. Usługi hostingu w chmurze na platformie VMware. Systemy informatyczne, aplikacje biznesowe CRM, WMS, ERP, HR, B2B, B2C. Programy Windows, aplikacje Android, Windows CE, Windows Mobile.
programy demo Programy DEMO
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa