Skip Navigation Links

WERYFIKOWANIE AUTENTYCZNOŚCI DANYCH USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

WERYFIKOWANIE AUTENTYCZNOŚCI DANYCH - Weryfikowanie autentyczności danych
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=weryfikowanie-autentycznosci-danych
Weryfikowanie autentyczności danych w bazie SQL - Weryfikowanie autentyczności danych czy potwierdzanie autentyczności danych jest często ważniejsze niż zapewnianie im poufności.
WERYFIKOWANIE AUTENTYCZNOŚCI DANYCH W BAZIE SQL

Tak jak szyfrowanie jest powszechnie stosowaną techniką zapewniania poufności danych, tak podpisy cyfrowe są standardowym sposobem sprawdzania ich autentyczności. W najprostszym przypadku można by wyliczyć sygnatury niezaszyfrowanych danych (obliczyć cyfrę kontrolną wiersza) i zapisać je w dodatkowej kolumnie tabeli. Podczas odczytywania danych wystarczyłoby odczytać ich sygnatury i porównać je z sygnaturami wyliczonymi na podstawie aktualnych danych. Gdyby sygnatury się różniły, znaczyłoby to, że dane zostały w międzyczasie zmodyfikowane.

Podpisywanie modułów kodu to jedna z najpotężniejszych funkcji serwera SQL 2008. Pozwala ona na czas wykonywania modułu nadać mu dodatkowe uprawnienia, bez konieczności zmieniania kontekstu jego wykonania. Podpisując moduł kodu (np. procedurę składowaną), uzyskujemy weryfikację autentyczności, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad użytkownikami i możliwość monitorowania ich działań.

<
WERYFIKOWANIE AUTENTYCZNOŚCI DANYCH SERWERA SQL BAZA DANYCH.
WERYFIKOWANIE AUTENTYCZNOŚCI DANYCH - Weryfikowanie autentyczności danych
 
2
H
J
JPG
K
X
XLS