Skip Navigation Links

WDROŻENIE CORAX USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

WDROŻENIE CORAX - Wdrożenie Corax
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=wdrozenie-corax
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=corax-erp&erp=9353110756769
Wdrożenie Corax - Wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem ERP Corax firmy Humansoft
WDROŻENIE CORAX

Wybuierając oprogramowanie humansoft Corax otrzymają Państwo system informatyczny, który pozwalają ;podnieść efektywność firmy we wszystkich strategicznych obszarach zarządzania. Począwszy od zarządzania gospodarką magazynową, zamówieniami własnymi i obcymi, zarządzania produkcją, sprzedażą i finansami aż po zarządzanie relacjami z klientami. Program humansoft Corax wspomaga firmy w poszukiwaniu i tworzeniu nowych praktyk zarządzania, zwłaszcza tam gdzie wymagane jest obniżenie kosztów działalności na rzecz wzrostu dynamiki i wydajności.

<
WDROŻENIE CORAX.
WDROŻENIE CORAX - Wdrożenie Corax
 
D
DBF
G
J
JPG