Skip Navigation Links

USŁUGI ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

USŁUGI ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ - Analiza przedwdrożeniowa
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=analiza-przedwdrozeniowa-uslugi
http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/informatyczne/Default.aspx
USŁUGI ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ - Usługa analizy przedwdrożeniowej ma na celu przygotowanie ludzi i sprzęt do wdrożenia systemów informatycznych.
USŁUGI ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy ERP najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej. Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP. W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych.

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony.

Efektem realizacji usługi jest raport analizy przedwdrożeniowej, który zawiera kilka podstawowych elementów:

  • Ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej
  • Identyfikację procesów biznesowych
  • Zakres funkcjonalny wdrożenia
  • Zakres organizacyjny wdrożenia
  • Proponowane cele wdrożenia
  • Określenie korzyści biznesowych
  • Harmonogram realizacji prac wdrożeniowych
  • Szacunkowe koszty przedsięwzięcia

;

<
ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA PALETAMI USUGI.
USŁUGI ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ - Analiza przedwdrożeniowa
 
2
G
J
JPG
L
V