Skip Navigation Links

USŁUGA SERWIS USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

USŁUGA SERWIS - Usługa serwis
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=usluga-serwis
USŁUGA SERWIS - Usługa serwis to to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe.
USŁUGA SERWIS

Uruchamiana jest najczęściej na poziomie zbliżonym do sterowników. Jej praca jest powiązana z innymi programami i usługami. Jest niezależna od profilu użytkownika a więc jej włączenie nie wymaga logowania się do Windows.

Po uruchomieniu konsoli zobaczysz aktualnie załadowane usługi z ich parametrami. W kilku kolumnach przelatujesz szybko okiem właściwości usług: Nazwa, Opis, Stan, Typ uruchomienia oraz Logowanie jako. Kolumna Stan informuje o aktualnym statusie danej usługi. Stan usługi moSesz zmieniać z prawokliku na nazwę usługi. tzn. uruchomić ją (Start), zatrzymać (Stop), wstrzymać (Pause), ponowić po wstrzymaniu (Reasume) lub ponownie uruchomić (Restart). Najistotniejszą cechą jest tryb uruchomienia oraz nazwa konta, do którego usługa będzie się logowała podczas startu systemu.<
USŁUGA SERWIS.
USŁUGA SERWIS - Usługa serwis
 
X