Skip Navigation Links

SYSTEM ERP BAZA SQL SERVER SMALL BUSSSINES STUDIO USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

SYSTEM ERP BAZA SQL SERVER SMALL BUSSSINES STUDIO - Studio Enova.net
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=wstep&erp=9360100729685
http://erp.softwarestudio.com.pl/
Studio Enova - Program Studio Enova.net to moduł systemu ENOVA klasy ERP w technologii ASP.net i bazie SQL server pozwalajacy na współpracę z systemami Soneta
STUDIO ENOVA

Program SBS.net to zintegrowany system klasy ERP w technologii ASP.net i bazie SQL server pozwalajacy na współpracę z systemem ENOVA firmy Soneta.

Aplikacja Studio Enova.net dedykowany jest dla firm handlowych zawierająca szereg modułów do obsługi handlu, księgowości, magazynu, rozrachunków i wiele innych. Obsługa pełnej księgowości (księgi handlowe). Zintegrowany system informatyczny (ang. integrated system) – najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia. Aplikacja dla firm handlowych zawierająca szereg modułów do obsługi handlu, księgowości, magazynu.

W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP są dosyć elastyczne i umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów). Systemy te zazwyczaj pozwalają też na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników.

<
SYSTEM ERP BAZA SQL SERVER SMALL BUSSSINES STUDIO.
SYSTEM ERP BAZA SQL SERVER SMALL BUSSSINES STUDIO - Studio Enova.net
 
2
K
V