Skip Navigation Links

SERWIS I USŁUGI USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

SERWIS I USŁUGI - Serwis i usługi
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=serwis-i-uslugi&erp=9355141820920
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=serwis-i-uslugi&erp=9355141820920
Serwis i usługi - Zlecenia serwisowe umożliwiają obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
SERWIS I USŁUGI

Zlecenia serwisowe umożliwiają obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Program pozwala zarejestrować wszystkie niezbędne informacje na temat przyjętego do naprawy urządzenia wraz ze szczegółowym opisem jego wad i objawów uszkodzenia. Pozwala przypisać pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zlecenia, wydrukować rewers dla klienta oraz sporządzić notatkę z naprawy wraz z określeniem reakcji serwisu w formie notatki (np. naprawa, wymiana części itp.).

System obsługuje numery seryjne zapewniając szybkie odnalezienie w bazie urządzenia zgłaszanego do naprawy. Podczas rejestracji zlecenia oraz w późniejszej fazie jego realizacji, program pozwala sprawdzić historię napraw urządzenia oraz umożliwia wgląd do dokumentów powiązanych z podanym numerem seryjnym.

Funkcjonalność modułu pozwala z poziomu zlecenia serwisowego na wydanie z magazynu dokumentem RW potrzebnych do naprawy materiałów, rejestrację kosztów robocizny i usług a także wyfakturowanie zlecenie. W wyniku realizacji zlecenia serwisowego program automatycznie tworzy podsumowanie zlecenia, przedstawiając rachunek kosztów i przychodów oraz informacje związane z osiągniętym zyskiem.

<
CORAX ERP ZLECENIA SERWISOWE OBSŁUGA SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO PROGRAM SQL.
SERWIS I USŁUGI - Serwis i usługi
 
2
X
XML