Skip Navigation Links

REPORT BUILDER REPORTING SERVICES USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

REPORT BUILDER REPORTING SERVICES - Raporty
http://www.softwarestudio.com.pl/program/report-builder/Default.aspx
http://www.softwarestudio.com.pl/program/report-builder/Default.aspx
Raporty - Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007.
RAPORTY

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report Builder. Interfejs użytkownika aplikacji Report Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report Builder to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownik rozpoczyna pracę od wybrania szablonów układu raportu, zawierających predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy. Następnie przeciąga z modelu wybrane elementy danych, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia pozwalające przefiltrować dane źródłowe raportu.

;

<
REPORT BUILDER REPORTING SERVICES.
REPORT BUILDER REPORTING SERVICES - Raporty
 
E
J
L
V
VMI