Skip Navigation Links

REPLIKACJA DBF2SQL USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

REPLIKACJA DBF2SQL - Replikacja dbf2sql
http://www.softwarestudio.com.pl/program/replikacja-dbf2sql/replikacja-sql2dbf.aspx
http://www.softwarestudio.com.pl/program/replikacja-dbf2sql/replikacja-sql2dbf.aspx
Replikacja dbf2sql - Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF.
REPLIKACJA DBF2SQL Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server. Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym idąc większe wymagania bezpieczeństwa powodują konieczność korzystania z baz danych typu SQL. Niniejszy opis dotyczy aplikacji o nazwie Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server.

Przegrywając dane z plików DBF program automatycznie dokonuje zmiany kodowania polskich znaków na Windows 1250.

Zalogowany użytkownik ADMIN może na żądanie dokonać synchronizacji danych uruchamiając opcję Synchronizacja ręczna: Zaznaczając jakie tabela (pliki DBF) mają być replikowane. W powyższym przykładzie mamy dostęp do 2 tabel kartotek. Uruchomienie opcji powoduje wyświetlenie okna informacyjnego z postępem replikacji. <
FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI.
REPLIKACJA DBF2SQL - Replikacja dbf2sql
 
J
JPG
L
V