Skip Navigation Links

PROGRAMOWANIE WWW USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

PROGRAMOWANIE WWW - Android WMS
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/android-wms/
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/program-magazynowy.aspx?c=880
program magazynowy Android - Aplikacja na urządzenia z systemem ANDROID moduł magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe Android WMS może być uruchamiane na tabletach lub specjalnych terminalach firmy ZEBRA.
PROGRAM MAGAZYNOWY ANDROID

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy AndroidWMS przeznaczony jest do ewidencji ilościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji: przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego. Oferujemy rozwiązania do obsługi magazynu własnego lub dla firm świadczących usługi magazynowania na zasadzie outsourcingu.Szczegółowy opis: http://www.softwarestudio.com.pl/programy/studio-magazyn-wms-net/Program jest rozwijany przez polskie studio programistyczne. 


Oprogramowanie magazynowe ANDROID działa jako moduł zaawansowanego systemu WMS, który może być zintegrowany z większością dostępnych na polskim rynku systemów klasy ERP, a w szczególności:

  • SAP
  • JD Ewards
  • Enova
  • Comarch CDN XL, 
  • Wapro WfMag
  • Sage Symfonia
Integracja programu magazynowego Android WMS może być przeprowadzona na wiele sposobów. 


ANDROID, APLIKACJA W CHMURZE, PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE, OPROGRAMOWANIE WWW TABLET, MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANDROID.
PROGRAMOWANIE WWW - Android WMS
 
PROGRAMOWANIE WWW - Programowanie www
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/programowanie-www
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/programowanie%20www
PROGRAMOWANIE WWW - SoftwareStudio dostarcza indywidualne rozwiązania wspierające procesy biznesowe, stawiając nacisk na przygotowanie innowacyjnego produktu o wysokiej jakości. Programowanie www realizujemy w technologii ASP.net na serwerze IIS.
PROGRAMOWANIE WWW
PROGRAMOWANIE.
PROGRAMOWANIE WWW - Programowanie www
 
J
JPG
X