Skip Navigation Links

MAGAZYN EWIDENCJA PALET OPROGRAMOWANIE PALETY USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

MAGAZYN EWIDENCJA PALET OPROGRAMOWANIE PALETY - Ewidencja Palet
http://palety.softwarestudio.net.pl/instrukcja/informacje/zestawienia/dokumenty-magazynowe/
http://palety.softwarestudio.net.pl/
Ewidencja Palet - Program magazynowy przeznaczony do ewidencji ilościowej palet w magazynach logistycznych. Przyjmowanie i wydawanie czyli ewidencja palet w oparciu o kwity.
EWIDENCJA PALET Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem wydania z magazynu Wz bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet. W polu RODZAJ PALETY należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj przyjmowanych palet. W polu ILOŚĆ PALETY należy podać Ilość przyjmowanych palet. UWAGA: należy wpisywać ze znakiem dodatnim palety, które są przyjmowane i ze znakiem ujemny które są wydawane. Pole UWAGI służy do dopisania dowolnego komentarza. Dopisanie palet magazynowych wymaga użycia polecenia DODAJ. Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu wydania towaru z magazynu WZ. Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek. W zakładce DOKUMENT WZ należy wybrać z list rozwijanych kontrahenta, zlecenie do realizacji, odbiorcę końcowego towaru, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem zlecenia wydania.
MAGAZYN EWIDENCJA PALET OPROGRAMOWANIE PALETY.
MAGAZYN EWIDENCJA PALET OPROGRAMOWANIE PALETY - Ewidencja Palet
 
E
H
P