Skip Navigation Links

INTEGRACJA ERP USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

INTEGRACJA ERP - Integracja ERP
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=integracja-erp&erp=9362112915149
http://erp.softwarestudio.com.pl/
Integracja ERP - W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów ERP często wymagana jest integracja z innymi dedykowanymi rozwiązaniami.
INTEGRACJA ERP

Integracja odnosi się do organizacji systemów komputerowych - informatycznych ;i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia. W miarę zwiększania się złożoności systemów integracja systemów nabiera coraz większego znaczenia.

Integracja systemów wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania. W dziedzinie sterowania procesami najczęściej dokonywany jest podział systemów informatycznych w przedsiębiorstwie na tzw. klasy, zgodnie z rolą, jaką one realizują.

W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów ERP często wymagana jest integracja z innymi dedykowanymi rozwiązaniami. Komunikacja między różnymi programami - baza danych wymaga rozwiązania wielu problemów, do których należą:

 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności
 • Dotrzymanie limitów dla opóźnień czasowych.
 • Konieczność korzystania z różnorodnych mediów komunikacyjnych.
 • Konieczność pozyskiwania danych w różnych standardach komunikacyjnych – protokołach
 • Zapewnienie otwartości systemu.
 • Jednolity model prezentacji danych.

Istnieje wiele metod wymiany danych między systemami, poniżej prezentujemy kilka scenariuszy integracji systemu magazynowego WMS z systemem zarządzania firmą ERP.

;

Wariant

Opis

Zalety

Wady

Zaangażowanie
dosatwcy ERP

Zaangażowanie SoftwareStudio

1

INTEGRACJA SYSTEMU ERP SAP SYMFONIA .
INTEGRACJA ERP - Integracja ERP
 

INTEGRACJA ERP - Integracja z innymi systemami
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/integracja-z-innymi-systemami/
Integracja z innymi systemami - Sukces oprogramowanie to nie tylko nowoczesna technologia i niezawodoność ale także elastyczność i możliwość integracji z innymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie, a w szczególności z systemami ERP.
INTEGRACJA Z INNYMI SYSTEMAMI

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie np. kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z systemami np:.

 • ERP - SAP R3 - baza Oracle;
 • ERP - Sage Symfonia - baza MS SQL lub Betrive;
 • ERP - Enova baza MS SQL;
 • ERP - Hermes - baza MS SQL;
 • ERP - CDN Comarch - baza MS SQL;
 • ERP - Exact - baza MS SQL;
 • WMS - Qguar - baza Oracle;
 • TMS - Speed Interlan - baza Firebird;
 • inne integracja np. z bazami DBF.

;

INTEGRACJA ERP WMS TMS KURIER INTEGRACJA ENOVA.
INTEGRACJA ERP - Integracja z innymi systemami
 
Integracja ERP
http://erp.softwarestudio.com.pl/program/integracja-erp/erp/9362112915149
http://erp.softwarestudio.com.pl/program/integracja-erp/erp/9362112915149
Integracja ERP
Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie, te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji. Wdrożenie integracji systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiagnięcia, w rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje i w większości przypadków trwa dłużej niż planowano. Dlatego SoftwareStudio oferuje wdrożenia integracji w oparciu o nowoczesne mechnizmy replikacji danych lub wymiany za pomocą Web Services. .
Integracja ERP
Integracja ERP
 
G
H
X