Skip Navigation Links

INTEGRACJA SYSTEMU ERP SAP SYMFONIA USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

INTEGRACJA SYSTEMU ERP SAP SYMFONIA - Integracja ERP
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=integracja-erp&erp=9362112915149
http://erp.softwarestudio.com.pl/
Integracja ERP - W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów ERP często wymagana jest integracja z innymi dedykowanymi rozwiązaniami.
INTEGRACJA ERP

Integracja odnosi się do organizacji systemów komputerowych - informatycznych ;i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia. W miarę zwiększania się złożoności systemów integracja systemów nabiera coraz większego znaczenia.

Integracja systemów wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania. W dziedzinie sterowania procesami najczęściej dokonywany jest podział systemów informatycznych w przedsiębiorstwie na tzw. klasy, zgodnie z rolą, jaką one realizują.

W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów ERP często wymagana jest integracja z innymi dedykowanymi rozwiązaniami. Komunikacja między różnymi programami - baza danych wymaga rozwiązania wielu problemów, do których należą:

  • Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności
  • Dotrzymanie limitów dla opóźnień czasowych.
  • Konieczność korzystania z różnorodnych mediów komunikacyjnych.
  • Konieczność pozyskiwania danych w różnych standardach komunikacyjnych – protokołach
  • Zapewnienie otwartości systemu.
  • Jednolity model prezentacji danych.

Istnieje wiele metod wymiany danych między systemami, poniżej prezentujemy kilka scenariuszy integracji systemu magazynowego WMS z systemem zarządzania firmą ERP.

;

Wariant

Opis

Zalety

Wady

Zaangażowanie
dosatwcy ERP

Zaangażowanie SoftwareStudio

1

INTEGRACJA SYSTEMU ERP SAP SYMFONIA .
INTEGRACJA SYSTEMU ERP SAP SYMFONIA - Integracja ERP
 

2
J