Skip Navigation Links

HELPDESK USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

HELPDESK - Helpdesk
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?programy=helpdesk-otrs
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?programy=helpdesk-otrs
Helpdesk - OTRS jest systemem typu HelpDesk umożliwiającym koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji. Historycznie system był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących przez email, ale umożliwia także łatwą rejestrację przez WWW, lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center).
HELPDESK

Historycznie system helpdesk był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących przez email, ale umożliwia także łatwą rejestrację przez WWW, lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center). OTRS umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzony jest “bilet”, który przejmuje jedna z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie. “Bilet” zawiera m.in. pełną historię zgłoszenia, kolejne pytania w wątku i historię komunikacji ze zgłaszającym, stan dyskusji (np. zamknięta z powodzeniem, bez powodzenia, odrzucona jako spam) oraz przypisanie do określonego “właściciela”.

;

Programy helpdesk mogą służyć rozwiązywaniu problemów związanych z IT, ale znajdują zastosowanie w praktycznie dowolnych systemach związanych pomocy. Obecnie rozwiązania helpdesk służą również do przyjmowania zgłoszeń na temat problemów z innych dziedzin, np. sprawy kadrowe, porządkowe. Przedsiębiorstwa często udostępniają klientom wsparcie typu helpdesk przez darmowe linie telefoniczne lub przez stronę internetową. Istnieją również wewnętrzne helpdeski, które mają tę samą funkcję, jednak jest ona dostępna tylko dla pracowników firmy.

<
SYSTEM HELPDESK OTRS OPROGRAMOWANIE PLATFORMA APLIKACJA EWIDENCJA.
HELPDESK - Helpdesk
 
HELPDESK - Helpdesk OTRS
http://server.net.pl/oprogramowanie/helpdesk-otrs/
Helpdesk OTRS - Helpdesk (z ang. – biuro pomocy) – część organizacji (dział, sekcja, zespół lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników oraz kontrolę ich rozwiązania.
HELPDESK OTRS

Początkowo programy klasy helpdesk służyły rozwiązywaniu jedynie problemów związanych z IT. Obecnie rozwiązania helpdesk służą również do przyjmowania zgłoszeń na temat problemów z innych dziedzin, np. sprawy kadrowe, porządkowe. Przedsiębiorstwa często udostępniają klientom wsparcie typu helpdesk przez darmowe linie telefoniczne lub przez stronę internetową. Istnieją również wewnętrzne helpdeski, które mają tę samą funkcję, jednak jest ona dostępna tylko dla pracowników firmy.

OTRS jest systemem typu HelpDesk umożliwiającym koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji. Historycznie system był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących przez email, ale umożliwia także łatwą rejestrację przez WWW, lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center).

Programy helpdesk mogą służyć rozwiązywaniu problemów związanych z IT, ale znajdują zastosowanie w praktycznie dowolnych systemach związanych pomocy. Obecnie rozwiązania helpdesk służą również do przyjmowania zgłoszeń na temat problemów z innych dziedzin, np. sprawy kadrowe, porządkowe. Przedsiębiorstwa często udostępniają klientom wsparcie typu helpdesk przez darmowe linie telefoniczne lub przez stronę internetową. Istnieją również wewnętrzne helpdeski, które mają tę samą funkcję, jednak jest ona dostępna tylko dla pracowników firmy.

<
HELPDESK OTRS ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY KONTROLA PRACOWNIKÓW CRM.
HELPDESK - Helpdesk OTRS
 
HELPDESK - Tickets - System biletowy
http://www.softwarestudio.com.pl/programy/tickets---system-biletowy/
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie.aspx
System biletowy OTRS - Każde zgłoszenie rejestrowane przez system HelpDeskt OTRS ma przydzielany unikalny identyfikator (ticket) za pomocą którego wszystkie spływające wiadomości mailowe są grupowane.
SYSTEM BILETOWY OTRS

Systemy biletowe (tickets) w systemie Helpdesk OTRS rozwiązują kłopoty występujace w ewidencji za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Wiadomości e-mail są zapisywane w systemie.

Gdy klient systemu HelpDesk wysyła żądanie, nowy ticket (bilet) jest generowany przez system i do tej wiadomości przypisywany.

Odpowiedź na taką wiadomość rejestrowana jest w systemie jako zdarzenia powiązane.

Ticket (zgłoszenie) jest zamknięte, jeśli odpowiedź jest odsyłana do klienta, lub jeśli ticket jest osobno zamknięty przez obsługującego system pracownika.

Jeśli klient nie odpowie ponownie na zamkniętym już ticket to przechodzi on do archiwum spraw załatwionych.

Każde zgłoszenie oznaczone za pomocą takiego ticketu jest przechowywane i archiwizowane z pełną informacją i historią zdarzeń.

Ponieważ bilety są traktowane jak zwykłe e-maile, załączniki i adnotacje kontekstowe nie ma żadnego problemu z ich obsługą. System OTRS potrafi przechowywać informacje na temat odpowiednich terminów, czasu pracy, pracowników zaangażowanych i zasobów.

W dowolnym późniejszym etapie zgłoszenia być sortowane i jest możliwe przeszukiwanie i analizowanie wszystkich informacji za pomocą różnych mechanizmów filtrowania.

Za dowolnie wybrany okres czasu możemy raportować zdarzenia i usługi per klient oraz per pracownik.

 

<
TICKETS, SYSTEM BILETOWY, ZGŁOSZENIA HELPDESK.
HELPDESK - Tickets - System biletowy
 
HELPDESK - Wdrożenie Helpdesk OTRS
http://server.net.pl/oprogramowanie/helpdesk-otrs/wdrozenie-helpdesk-otrs/
www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/wdrozenie-helpdesk-otrs
Wdrożenie Helpdesk OTRS - OTRS Helpdesk to wiodący system typu helpdesk oferowany w ramach licencji AGPL. Helpdesk OTRS został zaprojektowany w celu wsparcia procesu kontaktu klienta z firmą, zwiększenia szybkości oraz sprawności obsługi zgłoszeń.
WDROŻENIE HELPDESK OTRS

HelpDesk OTRS sprawdza się w firmach, które posiadają w swojej strukturze działy:

 • obsługi klienta,
 • IT,
 • helpdesk
 • sprzedaży i marketingu.

FUNKCJE Helpdesk OTRS:

 • Automatyczna numeracja zgłoszeń poprzez nadawanie numerów Ticet'ów (biletów). Każde zgłoszenie ma swoją historię, priorytet oraz osobę która odpowiada za jego realizację;
 • Zarządzanie czasem realizacji zgłoszeń;
 • Wyszukiwarka zgłoszeń klientów (rozbudowane kryteria);
 • Możliwe łączenia użytkowników w zespoły obsługujące konkretny rodzaj zgłoszeń (równoległa ich obsługa, przesuwanie zgłoszeń między użytkownikami lub zespołami, obsługa kolejek);
 • Dodatkowe informacje o kliencie i jego zgłoszeniu, historia dotychczasowych zgłoszeń;
 • Zgłoszenie eskalowane - automatyczne wysyłanie powiadomienia do kierownictwa w przypadku braku realizacji zgłoszenia w określonym czasie;
 • Definiowanie kolejek i grup użytkowników-intuicyjne zarządzanie usługami;
 • Raportowanie z wykonanych usług, poświeconego czasu pracy i realizacji zadań.

SoftwareStudio oferuje usługi związane z wdrożeniem oprogramowania HelpDesk OTRS, jego serwisowaniem i integracją.

<
HELPDESK OTRS ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY KONTROLA PRACOWNIKÓW CRM WDROŻENIE OTRS WDROŻENIE HELPDESK.
HELPDESK - Wdrożenie Helpdesk OTRS
 
HELPDESK - Helpdesk OTRS
http://server.net.pl/oprogramowanie/helpdesk-otrs/
Helpdesk OTRS - Helpdesk (z ang. – biuro pomocy) – część organizacji (dział, sekcja, zespół lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników oraz kontrolę ich rozwiązania.
HELPDESK OTRS

Początkowo programy klasy helpdesk służyły rozwiązywaniu jedynie problemów związanych z IT. Obecnie rozwiązania helpdesk służą również do przyjmowania zgłoszeń na temat problemów z innych dziedzin, np. sprawy kadrowe, porządkowe. Przedsiębiorstwa często udostępniają klientom wsparcie typu helpdesk przez darmowe linie telefoniczne lub przez stronę internetową. Istnieją również wewnętrzne helpdeski, które mają tę samą funkcję, jednak jest ona dostępna tylko dla pracowników firmy.

;

;

Bardziej zaawansowane helpdeski są często podzielone na kilka poziomów obsługi. Pierwszy poziom udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane, proste pytania. Klient jest przekazywany do kolejnych, bardziej zaawansowanych poziomów w razie nie możliwości rozwiązania problemu na danym poziomie.

;

;

Helpdesk często zarządza zapytaniami do niego kierowanymi z pomocą oprogramowania, które pozwala śledzić przebieg spraw. Użytkownik po zgłoszeniu problemu lub zapytania otrzymuje w odpowiedzi unikatowy numer zgłoszenia, dzięki któremu może potem śledzić przebieg jego realizacji i aktualny status.

<
HELPDESK OTRS.
HELPDESK - Helpdesk OTRS
 
Wdrożenie oprogramowania OTRS
http://www.softwarestudio.com.pl/software/wdro%C5%BCenie%20helpdesk%20otrs/
http://www.softwarestudio.com.pl/software/wdro%C5%BCenie%20helpdesk%20otrs/
Wdrożenie oprogramowania OTRS
SoftwareStudio oferuje usługi związane z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem systemu Helpdesk OTRS.
Wdrożenie oprogramowania OTRS
Wdrożenie oprogramowania OTRS
 
Producent oprogramowania dla firm
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/producent%20oprogramowania%20dla%20firm
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/producent%20oprogramowania%20dla%20firm
Producent oprogramowania dla firm
Aplikacje Internetowe to nowoczesne oprogramowanie dla firm, które pozwala osiągać przewagę nad konkurencją. Duża elastyczność pozwala dopasować oprogramowanie do specyfiki działania przedsiębiorstwa. Tworzone oprogramowanie dedykowane jest zarówno na platformę Microsoft Windows (wersje XP, Vista oraz 7) oraz do pracy przez przeglądarkę internetową (aplikacje webowe www). SoftwareStudio to polski Producent oprogramowania dla firm od 2008 roku działa jako osoba prawna. SoftwareStudio Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania dla firm wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne Microsoft, a w szczególności SQL Server, IIS Server ASP.net, C#, T-SQL. Producent oprogramowania dla firm dostarcza rozwiązań zarówno dla dużych wielooddziałowych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji jak i średnich firm z polskim kapitałem. SoftwareStudio polski producent oprogramowania dla przedsiębiorstw współpracuje z innymi dostawcami rozwiązań poszerzając swoją ofertę o systemu klasy ERP, Helpdesk OTRS, Kerio mail server czy systemy bezpieczeństwa Safetica.
Producent oprogramowania dla firm
Producent oprogramowania dla firm
 
Producent oprogramowania dla firm
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/producent%20oprogramowania%20dla%20firm
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/producent%20oprogramowania%20dla%20firm
Producent oprogramowania dla firm
SoftwareStudio polski Producent oprogramowania dla firm od 2008 roku działa jako osoba prawna. SoftwareStudio Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania dla firm wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne Microsoft, a w szczególności SQL Server, IIS Server ASP.net, C#, T-SQL. Tworzone oprogramowanie dedykowane jest zarówno na platformę Microsoft Windows (wersje XP, Vista oraz 7) oraz do pracy przez przeglądarkę internetową (aplikacje webowe www). Producent oprogramowania dla firm dostarcza rozwiązań zarówno dla dużych wielooddziałowych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji jak i średnich firm z polskim kapitałem. SoftwareStudio polski producent oprogramowania dla przedsiębiorstw współpracuje z innymi dostawcami rozwiązań poszerzając swoją ofertę o systemu klasy ERP, Helpdesk OTRS, Kerio mail server czy systemy bezpieczeństwa Safetica. Aplikacje Internetowe to nowoczesne oprogramowanie dla firm, które pozwala osiągać przewagę nad konkurencją. Duża elastyczność pozwala dopasować oprogramowanie do specyfiki działania przedsiębiorstwa. .
Producent oprogramowania dla firm
Producent oprogramowania dla firm
 
Producent oprogramowania
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/producent%20oprogramowania
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/producent%20oprogramowania
Producent oprogramowania
SoftwareStudio Sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie. Doświadczenie zdobywane od 1994 roku w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych pozwalają dostarczać wydajne i bezpieczne rozwiązania. Producent oprogramowania dla firm dostarcza rozwiązań zarówno dla dużych wielooddziałowych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji jak i średnich firm z polskim kapitałem. SoftwareStudio polski producent oprogramowania dla przedsiębiorstw współpracuje z innymi dostawcami rozwiązań poszerzając swoją ofertę o systemu klasy ERP, Helpdesk OTRS, Kerio mail server czy systemy bezpieczeństwa Safetica. .
Producent oprogramowania
Producent oprogramowania
 
OTRS
http://server.net.pl/oprogramowanie/helpdesk-otrs/
http://server.net.pl/oprogramowanie/helpdesk-otrs/
OTRS
OTRS jest systemem typu HelpDesk umożliwiającym koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji. Historycznie system był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących przez email, ale umożliwia także łatwą rejestrację przez WWW, lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center). OTRS umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzony jest “bilet”, który przejmuje jedna z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie. “Bilet” zawiera m.in. pełną historię zgłoszenia, kolejne pytania w wątku i historię komunikacji ze zgłaszającym, stan dyskusji (np. zamknięta z powodzeniem, bez powodzenia, odrzucona jako spam) oraz przypisanie do określonego “właściciela”.
OTRS
OTRS
 
E
G
P
V
VMI