Skip Navigation Links

FAKTURY USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

FAKTURY - Faktury
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/faktury/enova/1021232349433
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/faktury/enova/1021232349433
Faktury - Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów sprzedaży, towarów oraz usług
FAKTURY

Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktur, dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o dokumenty sprzedaży. Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to: generowanie list i dokumentów sprzedaży, tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

<
FAKTURY ENOVA.
FAKTURY - Faktury
 
FAKTURY - Faktury
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/faktury/
Faktury - Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów sprzedaży, towarów oraz usług
FAKTURY

Moduł Handel systemu enova przeznaczony jest do zarządzania działalnością handlowo – magazynową firmy. Pozwala on zarówno na ewidencję i zarządzanie dokumentami handlowymi typu faktury, paragony, korekty, jak i gospodarkę magazynową przy pomocy dokumentów PZ, WZ, RW, PW, itp. Moduł enova Handel pozwala także ewidencjonować oferty i zamówienia oraz automatycznie przetwarzać je na dokumenty faktur i magazynowe. Podobnie jak i pozostałe elementy systemu wyposażony jest w rozbudowaną konfigurację, za pomocą której dostosowujemy program do specyficznych wymagań Użytkownika. W module sprzedaży generowane są następujące dokumenty:

 • faktury,
 • faktury do paragonu,
 • paragony,
 • faktury korygujące,
 • rachunki,
 • rachunki korygujące.

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych dokumentów sprzedaży (tylko w wersji Złotej i Platynowej Handlu, nie dotyczy samego fakturowania). Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności, wprowadzając różne formy, terminy a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika. Po zainstalowaniu programu oraz założeniu nowej bazy danych, standardowo zainicjowana konfiguracja modułu enova Handel / Faktury pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy. W konfiguracji zdefiniowane zostały następujące elementy:

 • faktury zakupu,
 • sprzedaży oraz dokumenty korygujące,
 • automatycznie generowane dokumenty PZ, WZ,
 • inne dokumenty magazynowe: RW, PW,
 • inwentaryzacja, strata, nadwyżka,
 • obsługa paragonów oraz drukarek fiskalnych,
 • dokumenty ofert i zamówień automatycznie tworzące faktury,
 • obsługa procesu kompletacji produktu,
 • definicje cen pozwalające na automatyczne naliczanie procentowego narzutu i marży ceny towaru,
 • współpraca z rozbudowanym modułem Ewidencji Środków Pieniężnych,
 • współpraca z Ewidencją Dokumentów pozwalająca na pełne księgowanie dokumentów handlowych i magazynowych.

Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktur, dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o dokumenty sprzedaży. Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to: generowanie list i dokumentów sprzedaży, tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

<
FAKTURY WYSTAWIANIE.
FAKTURY - Faktury
 
FAKTURY - Faktury i magazyn
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/faktury-i-magazyn/
Faktury z magazynem - Moduł Magazyn, uzupełniony modułem Faktury systemu enova, tworzy jego część o nazwie Handel.
FAKTURY Z MAGAZYNEM

Moduł Handel nie wymaga od Klienta dostosowania jego struktur organizacyjnych do systemu. Mechanizm definiowania dokumentów (poza standardowymi, udostępnionymi w systemie) i budowania relacji miedzy nimi daje duże możliwości adaptacji systemu do istniejącego w firmie obiegu dokumentów handlowych i magazynowych. Jednocześnie można narzucić poprzez system rozwiązania organizacyjne, modyfikujące dotychczasowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstwa. Moduł w jednym i drugim przypadku staje się sprawnym narzędziem pracy i zarządzania działami „przychodowymi” w firmie.

<
PROGRAM ENOVA WDROŻENIE.
FAKTURY - Faktury i magazyn
 
FAKTURY - Report Builder
http://raporty.softwarestudio.com.pl/program/report-builder/
Report Builder - Report Builder to bezpłatne narzędzie udostępniane przez firmę Microsoft, które pozwala w szybki i łatwy sposób tworzyć definicje raportów. W zależności od wersji serwera raportów (SQL 2008 czy 2008 R2) należy odpowiednio dobrać wersję programu Report Builder 2.0 lub 3.0
REPORT BUILDER

Praca z REPORT BUILDER rozpoczyna się od wybrania modelu raportu oraz układu danych w raporcie. Następnie następuje analzia modelu raportu, wybór pól z bazy danych, które mają zostać umieszczone w raporcie. W trakcie porjektowania raportu w dowolnym momencie można wyświetlić jego podgląd w celu weryfikacji poprawności projektu.

Stworzenie szabonu raport za pomocą narzędzia Microsoft Report Builder 3.0

szablon report builder

Opublikowany i udostępniony na serwerze SQL raport można wybrać z menu programu STUDIO RAPORTY.net
Menu budowane jest dynamicznie na podstawie raportów SQL server

Efektem działania jest wynik raportu wyświetlany na ekranie przez przeglądarkę internetową. Gotowy dokument można drukować, eksprotować do popularnych formatów plików PDF, DOC, XLS.

Raport może posiadać parametry które pozwalają użytkownikowi wskazać wstępne informacje filtrujące dane np. przedział czasowy, typ dokumentów itp.

raport report builder

<
RAPORTY FAKTURY DESKTOP.
FAKTURY - Report Builder
 
Funkcjonalność modułu HANDEL
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/faktury/enova/1021232349433
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/faktury/enova/1021232349433
Funkcjonalność modułu HANDEL
Zmiany w konfiguracji pozwalają na pracę z wieloma magazynami. Konfiguracja poszczególnych magazynów określa zachowanie programu w przypadku wystąpienia stanów ujemnych towaru. Domyślnie system nie zezwala na występowanie stanów ujemnych, ale dopuszczalne jest ich zaistnienie poprzez odpowiednią konfigurację. br/> Możliwe jest definiowanie własnych jednostek oraz przeliczników pomiędzy nimi. Rozbudowany mechanizm definiowania pozwala utworzyć dowolnie wiele cen, które dzięki programowalnym algorytmom pozwalają obsłużyć skomplikowane przypadki.br/> Poza standardowymi, system enova umożliwia tworzenie własnych dokumentów, dostosowując ich obieg do potrzeb firmy. Pomiędzy różnego typu istniejącymi i nowo definiowanymi dokumentami (faktury, WZ itp.) możliwe jest definiowanie relacji (zależności pomiędzy nimi), które opiszą i zautomatyzują obieg dokumentów handlowo-magazynowych.br/> Moduł fakturujący enova Faktury umożliwia wprowadzanie dokumentów sprzedaży i dokumentów korygujących bez gospodarki magazynowej. Moduł posiada również wstępną konfigurację pozwalającą szybko i łatwo rozpocząć pracę z programem. br/> .
Funkcjonalność modułu HANDEL
Funkcjonalność modułu HANDEL
 
Ewidencja dokumentów
http://erp.softwarestudio.com.pl/szukam/ewidencja
http://erp.softwarestudio.com.pl/szukam/ewidencja
Ewidencja dokumentów
W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzacja itp. Po wprowadzeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do dziennika automatycznie.
Ewidencja dokumentów
Ewidencja dokumentów
 
Faktury w module Handel
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/faktury/enova/1021232349433
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/faktury/enova/1021232349433
Faktury w module Handel
Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów handlowych (w dowolnej walucie), towarów oraz usług. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktury, dostarcza informacje o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o zarejestrowane dokumenty związane z płatnościami. Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to: prowadzenie list i generowanie dokumentów sprzedaży, tworzenie kart towarowych, produktowych, usługowych i recepturowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada odpowiedni dla tego typu Operacji zestaw dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika. W submodule "Faktury" generowane są następujące dokumenty: faktury sprzedaży i zakupu, w tym faktury zaliczkowe, wewnętrzne UE, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące (na ich podstawie są automatycznie tworzone dokumenty magazynowe. Niemniej obieg można odwrócić/rozszerzyć i w oparciu o dokumenty magazynowe tworzyć dokumenty handlowe - wymaga to indywidualnej konfiguracji. Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności, wprowadzając różne formy, terminy, a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.
Faktury w module Handel
Faktury w module Handel
 
Ewidencja VAT
http://erp.softwarestudio.com.pl/szukam/enova
http://erp.softwarestudio.com.pl/szukam/enova
Ewidencja VAT
Moduł Faktury prezentuje rejestr VAT w postaci tabelarycznego zestawienia z możliwością wydruku.
Ewidencja VAT
Ewidencja VAT
 
Raporty i wydruki
http://www.softwarestudio.com.pl/program/report-builder/Default.aspx
http://www.softwarestudio.com.pl/program/report-builder/Default.aspx
Raporty i wydruki
Moduł Faktury oferuje następujące raporty, zestawienia i wydruki: raport sprzedaży wg kontrahentów, ewidencja VAT, dokumenty sprzedaży, raport sprzedaży wg towarów i usług, transakcje wg numerów, cennik pełny i fragmentaryczny. Podstawowe raporty modułu Ewidencja Środków Pieniężnych to: dokumenty nierozliczone, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności, raporty kasowe. Wydruki faktur, dokumentów WZ oraz kwitów KP i KW są realizowane na drukarkach igłowych w trybie tekstowym.
Raporty i wydruki
Raporty i wydruki
 
Sprzedaż
http://erp.softwarestudio.com.pl/szukam/sprzedaż
http://erp.softwarestudio.com.pl/szukam/sprzedaż
Sprzedaż
W module sprzedaży generowane są następujące dokumenty: faktury, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące, rachunki, rachunki korygujące. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych dokumentów sprzedaży (tylko w wersji Złotej i Platynowej Handlu, nie dotyczy samego fakturowania). Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności, wprowadzając różne formy, terminy a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.
Sprzedaż
Sprzedaż
 
System zarządzania dokumentami
http://dokumenty.softwarestudio.com.pl
http://dokumenty.softwarestudio.com.pl
System zarządzania dokumentami
System zarządzania dokumentami jest to narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach: przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływające z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy, i inne).
System zarządzania dokumentami
System zarządzania dokumentami
 
G