Skip Navigation Links

EXTRANET USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

EXTRANET - Extranet
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=oprogramowanie-sql-extranet
Extranet - Celem tworzenia ekstranet u jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między przedsiębiorstwami lub klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet.
EXTRANET

Przeważnie sieć Extranet występuje w firmach. Za pomocą rozwiązań Extranet klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować i wymieniac informację.

Typowy zakres oprogramowania Extranet obejmuje:

 • Przeglądanie listy ofert, produktów i stanów magazynowych - analogicznie do sklepów internetowych;
 • Cenniki;
 • Oferty;
 • Rejestracja zamówień;
 • Przeglądanie historii zamówień;
 • Pobieranie faktur zakupu;
 • Przeglądanie historii zakupów;
 • Przesyłki kurierskie + integracja z firmą spedycyjną;
 • Rozrachunki, salda i faktury;
 • Powiadomienia, komunikaty;
 • Regulaminy;
 • Reklamacje.
<
INTRANET ASP.NET.
EXTRANET - Extranet
 
EXTRANET - Intranet
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=oprogramowanie-sql-intranet
Intranet - Intranet – sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w organizacji.
INTRANET

W początkowej fazie rozwoju intranety były biuletynami informacyjnymi (niektóre firmy mogły zrezygnować z dotychczasowego biuletynu wydawanego w formie drukowanej). Obecnie intranet może pełnić więcej funkcji, na przykład umożliwiać dostęp do innych systemów firmy. Intranet umożliwia rozproszone korzystanie z następujących elementów:

 • systemu wymiany danych dla działów firmy (księgowości, działu kadr, magazynu itp.)
 • systemu pracy grupowej
 • systemu obsługi klienta i CRM
 • biuletynu informacyjnego

Intranet przypomina Internet, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ograniczony do wybranej grupy osób.

EXTRANET EKSTRANET SIEĆ KOMPUTEROWA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA.
EXTRANET - Intranet
 
Ekstranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-extranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-extranet
Ekstranet
Extranet to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby Intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetu jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między przedsiębiorstwami lub między nimi i ich klientami, przy braku dostępu anonimowego z sieci Internet.
Ekstranet
Ekstranet
 
Ekstranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-extranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-extranet
Ekstranet
Extranet to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby Intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetu jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między przedsiębiorstwami lub między nimi i ich klientami, przy braku dostępu anonimowego z sieci Internet.
Ekstranet
Ekstranet
 
Intranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-intranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-intranet
Intranet
Intranet umożliwia utworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy. Intranet przypomina Internet, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ograniczony do wybranej grupy osób. Intranet może pełnić więcej funkcji, umożliwia dostęp do wielu modułów i korzystanie z wielu elementów. /extranet/.
Intranet
Intranet
 
Extranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-extranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-extranet
Extranet
Extranet występuje w firmach, za pomocą rozwiązań Extranetu klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować i wymieniac informację.
Extranet
Extranet
 
Intranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-intranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-intranet
Intranet
Intranet – sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w organizacji, przypomina więc Internet, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ograniczony do wybranej grupy osób w sieci lokalnej ewentualnie globalnej. /extranet/.
Intranet
Intranet
 
Intranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-intranet
http://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-sql-intranet
Intranet
Intranet umożliwia utworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy. Intranet przypomina Internet, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ograniczony do wybranej grupy osób. Intranet może pełnić więcej funkcji, umożliwia dostęp do wielu modułów i korzystanie z wielu elementów. /extranet/.
Intranet
Intranet
 
2
O
X
XML