Skip Navigation Links

EKSPORT DANYCH DO PLIKU ZAPIS DO PLIKU FORMAT EXCEL XLS USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

EKSPORT DANYCH DO PLIKU ZAPIS DO PLIKU FORMAT EXCEL XLS - Eksportowanie danych
http://www.softwarestudio.com.pl/news/Default.aspx?9357131309458
http://spedycja.softwarestudio.com.pl/
Eksportowanie danych - eksportowanie danych polega na zapisie danych znajdujących się w tabeli do pliku w określonym formacie.
EKSPORTOWANIE DANYCH

Eksportowanie danych polega na zapisie danych znajdujących się w tabeli do pliku w określonym formacie.

Funkcja eksportu danych jest aktywna w tabelach wyświetlających dane. Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk nad tabelą lub z menu kontekstowego wyśweitlanego prawym klawiszem myszki. Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów eksportu danych. W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów określających format pliku docelowego, Operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO i POZIOMO. Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ. Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji.

EKSPORT DANYCH DO PLIKU ZAPIS DO PLIKU FORMAT EXCEL XLS.
EKSPORT DANYCH DO PLIKU ZAPIS DO PLIKU FORMAT EXCEL XLS - Eksportowanie danych
 
2
C
CSV
J
JPG