Skip Navigation Links

DRUKOWANIE USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

DRUKOWANIE - Drukowanie dokumentów
http://reklamacje.net.pl/program/drukowanie-dokumentow-reklamacji/
http://reklamacje.net.pl/program/drukowanie-dokumentow/
Drukowanie dokumentów - Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.
DRUKOWANIE DOKUMENTÓW

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi wydruku.
Podgląd wybranych stron wydruku umożliwiają polecenia:

  • przejściedo pierwszej strony wydruku, ;
  • przejście do strony poprzedniej, ;
  • informacja o aktualnie wyświetlanej stroni i sumie wszystkich stron wydruku, ;
  • przejście do strony kolejnej ;
  • przejście do strony ostatniej.

Wyszukanie informacji na wydruku wykonywane jest przez użycie polecenia FIND. Na wydruku zostaje zaznaczona informacja zapisana w polu obok polecenia. Odszukanie kolejnych wystąpień szukanego ciągu znaków wykonywane jest przez użycie polecenia NEXT. Zapisanie wydruku w formacie Excela lub PDF wykonywane jest przez polecenie EXPORT. Format zapisanego pliku wybierany jest ze skorowidza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej w polu SELECT A FORMAT.Uruchomienie wydruku wymaga potwierdzenia ikony drukarki na panelu funkcji. Po wybraniu ikony wyświetlone zostaje okno drukowania.

<
WYDRUK DOKUMENTU.
DRUKOWANIE - Drukowanie dokumentów
 
DRUKOWANIE - Drukowanie dokumentów
http://magazyn.wysokiego.skladowania.pl/
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/
Drukowanie dokumentów magazynowych - Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.
DRUKOWANIE DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi wydruku.
Podgląd wybranych stron wydruku umożliwiają polecenia:
- przejściedo pierwszej strony wydruku,
- przejście do strony poprzedniej,
- informacja o aktualnie wyświetlanej stroni i sumie wszystkich stron wydruku,
- przejście do strony kolejnej
- przejście do strony ostatniej.

Wyszukanie informacji na wydruku wykonywane jest przez użycie polecenia FIND. Na wydruku zostaje zaznaczona informacja zapisana w polu obok polecenia. Odszukanie kolejnych wystąpień szukanego ciągu znaków wykonywane jest przez użycie polecenia NEXT. Zapisanie wydruku w formacie Excela lub PDF wykonywane jest przez polecenie EXPORT. Format zapisanego pliku wybierany jest ze skorowidza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej w polu SELECT A FORMAT.Uruchomienie wydruku wymaga potwierdzenia ikony drukarki na panelu funkcji. Po wybraniu ikony wyświetlone zostaje okno drukowania.
JĘZYK C# PROGRAM DO MAGAZYNU MAGAZYN INTERNETOWY.
DRUKOWANIE - Drukowanie dokumentów
 
DRUKOWANIE - Spedycja .net
http://spedycja.softwarestudio.com.pl/
http://spedycja.softwarestudio.com.pl/
Program Spedycja - Moduł spedycja, jest zewnętrznym programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji towarów za pomocą paczek i przesyłek kurierskich.
PROGRAM SPEDYCJA

Moduł spedycja, jest zewnętrznym programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji towarów za pomocą paczek i przesyłek kurierskich. Program przyspiesza i ułatwia pracę w magazynie w zakresie ewidencji wydań i rejestrację listów przewozowych - współpracuje z programami firm kurierskich.

<
PROGRAM SPEDYCJA DRUKOWANIE LISTÓW PRZEWOZOWYCH FIRM KURIERSKICH.
DRUKOWANIE - Spedycja .net
 
DRUKOWANIE - Drukowanie dokumentów
http://narzedzia.softwarestudio.net.pl/
http://narzedzia.softwarestudio.net.pl/
Drukowanie dokumentów w magazynie narzędzi - Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.
DRUKOWANIE DOKUMENTÓW W MAGAZYNIE NARZĘDZI Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi wydruku.
Podgląd wybranych stron wydruku umożliwiają polecenia:
- przejściedo pierwszej strony wydruku,
- przejście do strony poprzedniej,
- informacja o aktualnie wyświetlanej stroni i sumie wszystkich stron wydruku,
- przejście do strony kolejnej
- przejście do strony ostatniej.

Wyszukanie informacji na wydruku wykonywane jest przez użycie polecenia FIND. Na wydruku zostaje zaznaczona informacja zapisana w polu obok polecenia. Odszukanie kolejnych wystąpień szukanego ciągu znaków wykonywane jest przez użycie polecenia NEXT. Zapisanie wydruku w formacie Excela lub PDF wykonywane jest przez polecenie EXPORT. Format zapisanego pliku wybierany jest ze skorowidza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej w polu SELECT A FORMAT.Uruchomienie wydruku wymaga potwierdzenia ikony drukarki na panelu funkcji. Po wybraniu ikony wyświetlone zostaje okno drukowania.<
WYPOŻCZANIE NARZĘDZI.
DRUKOWANIE - Drukowanie dokumentów
 
DRUKOWANIE - Usługi drukowania
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=uslugi-drukowania
www.microsoft.com
Usługi drukowania - Usługi drukowania
USŁUGI DRUKOWANIA W systemie Windows Server 2003 wprowadzono następujące istotne zmiany w metodach zarządzania serwerem wydruku:<
DRUKOWANIE.
DRUKOWANIE - Usługi drukowania
 
Rozliczenie ilościowe palet
http://www.softwarestudio.com.pl/program.aspx?h=1542
http://www.softwarestudio.com.pl/program.aspx?h=1542
Rozliczenie ilościowe palet
Wydanie palety z magazynu dla klienta czy też do naprawy (obróbki) pozwala pracownikom rejestrować wykonywane operacje na palecie. Rozwiązanie to znacznie przyczynia się do obniżenia czasu poświęconego na kontrolę kart pracy oraz samych pracowników. Program do rozliczania palet zwykle udostępnia opcje zarządzania paletami m.in. drukowanie etykiet, rozliczenia palet, tworzenia nowych lub zmianę ilości wyrobów.
Rozliczenie ilościowe palet
Rozliczenie ilościowe palet
 
Projektowanie wydruków
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/projektowanie-wydrukow/magazynowy/0425104244800
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/projektowanie-wydrukow/magazynowy/0425104244800
Projektowanie wydruków
Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą Report Builder oraz sql reporting services pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostsowanie postaci dokumentów drukwoanych z systemu.
Projektowanie wydruków
Projektowanie wydruków
 
Księgowość
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/enova-dla-biznesu/enova/0924072854973
http://enova.softwarestudio.com.pl/program/enova-dla-biznesu/enova/0924072854973
Księgowość
Możliwość prowadzenia zarówno pełnej księgowości jak i Książki przychodów i rozchodów Automatyzacja 80% zadań księgowości Nowe spojrzenie na zestawienie obrotów i sald, podwójna "obrotówka" Drukowanie oryginalnych deklaracji Elektroniczny przekaz wyciągów bankowych.
Księgowość
Księgowość
 
Projektowanie wydruków
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/projektowanie-wydrukow/magazynowy/0425104244800
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/projektowanie-wydrukow/magazynowy/0425104244800
Projektowanie wydruków
Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą Report Builder oraz sql reporting services pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostosowanie postaci dokumentów drukowanych z systemu.
Projektowanie wydruków
Projektowanie wydruków
 
Operacja magazynowa
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/operacje-magazynowe/
http://magazyn.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/operacje-magazynowe/
Operacja magazynowa
Operacją magazynową określamy czynność jaką należy wykonać, aby zmienić stan na lokacjach magazynowych. Magazynowa aplikacja terminalowa systemu WMS wyposażona jest w funkcje pozwalające na odczytanie kodów kreskowych GS1 zawierających numer GTIN dostarczonego opakowania zbiorczego lub przypisanie numeru GTIN ręcznie. System magazynowy potrafi kontrolować unikalność numeru SSCC w jednostce oraz potrafi wygenerować kolejny numer SSCC - na podstawie ostatnio użytej wartości. Program magazynowy umożliwia wydrukowanie etykiety logistycznej dla przyjmowanego nośnika z artykułami. Magazynier potwierdza na terminalu zamiar wydrukowania etykiety logistycznej - karty paletowej.
Operacja magazynowa
Operacja magazynowa
 
G
J
JPG