Skip Navigation Links

BEZPIECZEŃSTWO SERWERA SQL USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

BEZPIECZEŃSTWO SERWERA SQL - Bezpieczeństwo
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=bezpieczenstwo-sql/
Bezpieczeństwo serwera SQL - Bezpieczeństwo Serwera SQL 2008 będzie co najwyżej tak duże jak system Operacyjny, w środowisku którego działa.
BEZPIECZEŃSTWO SERWERA SQL

Jeżeli uruchomione na serwerze Wondows będą niepotrzebne usługi czy pochodzące z niezaufanych źródeł programy, a dostęp do komputera nie zostanie ograniczony, zapewnienie bezpiczeństwo na poziomie serwera SQL będą nieskuteczne. Choć serwer SQL 2008 umożliwia skuteczne ;bezpieczeństwo baz danych, to jest ściśle zintegrowany z systemem Windows.

Na poziomie systemu Operacyjnego Microsoft Windows dostępne są konta użytkowników i grupyi użytkowników. Serwer SQL 2008 może uwierzytelniać użytkowników lokalnego systemu Windows, został zaprojektowany z myślą o kontach domenowych.

Na poziomie instancji serwera SQL mamy do dyspozycji loginy, stałe role serwera i dodatkowe poświadczenia. Pozwalają one uwierzytelniać użytkowników, łączyć ich w role i nadawać uprawnienia do zewnętrznych zasobów.

Na poziomie bazy danych dysponujemy kontami użytkowników i rolami baz danych. Służą one do nadawania uprawnień w wybranej bazie danych, a jeden login serwera może być połączony z kontami użytkowników w wielu bazach1. Użytkownik, który uwierzytelnił się na podstawie loginu niepowiązanego w danej bazie z żadnym kontem użytkownika, uzyska do niej dostęp, tylko jeżeli włączone jest w niej konto gościa.

<
BEZPIECZEŃSTWO SERWERA SQL ZABEZPIECZANIE UWIERZYTELNIANIE LOGOWANIE.
BEZPIECZEŃSTWO SERWERA SQL - Bezpieczeństwo
 
J
JPG
L