Skip Navigation Links

BAZY DANYCH USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

BAZY DANYCH - Bazy danych
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=bazy-danych
Bazy danych - Projektowanie bazy danych powinno rozpoczynać się zawsze od analizy informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między nimi. W wyniku wstępnej fazy prac powstaje schemat pojęciowy, stanowi on model informatyczny rozważanego systemu informacji.
BAZY DANYCH

Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych dotyczą błahej dziedziny zapamiętywania i udostępniania danych. Interpretacja danych może być zawarta w samych danych lub w programach, które z nich korzystają. Dopiero dane i ich interpretacja tworzą pełny obraz wycinka rzeczywistości, którą chcemy opisać za pomocą komputera.

Konstrukcję pojęciową zapewniającą interpretację nazywamy modelem danych. Podstawowe własności opisywanej rzeczywistości należą do dwóch klas: klasy własności statycznych i klasy własności dynamicznych.

Własności statyczne, zwane schematem bazy danych, są stałe, niezmienne w czasie. Schemat odpowiada temu, co nazywamy zazwyczaj językiem definiowania danych.

Własności dynamiczne, zwane stanem bazy danych, są wyrażone zbiorem Operacji odpowiadających językowi manipulowania danymi.

Model danych jest integralną częścią Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD), czyli takiego systemu, który dostarcza zarówno mechanizmów do definiowania schematów baz danych, jak i Operacji, które można stosować do przekształcenia jednej bazy w inną, oczywiście o tym samym schemacie.

<
BAZY DANYCH.
BAZY DANYCH - Bazy danych
 
BAZY DANYCH - Bazy danych SQL 2012 Server
http://sql.server.net.pl/
http://sql.server.net.pl/
Bazy danych SQL 2008 server - Projektowanie, optymalizacja i serwis bazy danych SQL 2008 server
BAZY DANYCH SQL 2008 SERVER

Projektowanie, optymalizacja i serwis baz danych Microsoft SQL server wersji 2005 i 2008 Specjalizujemy się w programowaniu opartym o popularne standardy baz danych Microsoft SQL server. Zajmujemy się projektowaniem baz danych i ich optymalizacją w zakresie osiągania wysokiej wydajności i sprawności. Ponadto zajmujemy się serwisem i bezpieczeństwem baz danych. Jeżeli Państwa aplikacje działają zbyt wolno z powodu gromadzenia coraz większej ilości danych (rośnie rozmiar baz danych) to można rozważyć zmianę oprogramowania albo podjąć wysiłki optymalizacji baz danych w celu zwiększenia wydajności i przywrócenia sprawności aplikacji.

<
BAZY DANYCH SQL 2008 SERVER .
BAZY DANYCH - Bazy danych SQL 2012 Server
 
BAZY DANYCH - Replikator .net
http://www.softwarestudio.com.pl/program/replikacja-dbf2sql/replikacja-sql2dbf.aspx
http://www.softwarestudio.com.pl/program/replikacja-dbf2sql/replikacja-sql2dbf.aspx
Replikator .net - Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF
REPLIKATOR .NET

Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym idąc większe wymagania bezpieczeństwa powodują konieczność korzystania z baz danych typu SQL. Niniejszy opis dotyczy aplikacji o nazwie Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server. Przegrywając dane z plików DBF program automatycznie dokonuje zmiany kodowania polskich znaków na Windows 1250.

;

<
REPLIKACJA BAZY DANYCH.
BAZY DANYCH - Replikator .net
 
Integracja ERP
http://erp.softwarestudio.com.pl/program/integracja-erp/erp/9362112915149
http://erp.softwarestudio.com.pl/program/integracja-erp/erp/9362112915149
Integracja ERP
Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie, te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji. Wdrożenie integracji systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiagnięcia, w rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje i w większości przypadków trwa dłużej niż planowano. Dlatego SoftwareStudio oferuje wdrożenia integracji w oparciu o nowoczesne mechnizmy replikacji danych lub wymiany za pomocą Web Services. .
Integracja ERP
Integracja ERP
 
Konfiguracja programu SQL Server Reporting Services
http://softwarestudiopoland.blogspot.com/2012/08/oprogramowanie-sql-server-2012.html
http://softwarestudiopoland.blogspot.com/2012/08/oprogramowanie-sql-server-2012.html
Konfiguracja programu SQL Server Reporting Services
W systemie Windows Server 2008, należy skonfigurować serwer WWW Report Report Manager lub do wykorzystania puli aplikacji działa na koncie użytkownika domeny. W programie Internet Information Services (IIS), należy skonfigurować Report Manager do wykorzystania puli aplikacji działa na koncie użytkownika domeny. Reporting Services wymaga użycia puli aplikacji. Jeśli wybierzesz opcję Zainstaluj bez konfigurowania opcji serwera po zainstalowaniu usług Reporting Services, należy skonfigurować opcje w następujących okien dialogowych: Report Server Virtual Directory Report Server Virtual Directory; Report Manager Virtual Directory Report Manager Virtual Directory; Database Setup Konfiguracja bazy danych. .
Konfiguracja programu SQL Server Reporting Services
Konfiguracja programu SQL Server Reporting Services
 
Aplikacja bazy danych
http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/informatyczne/Default.aspx?program=sql-2008-server&usluga=9297131520457
http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/informatyczne/Default.aspx?program=sql-2008-server&usluga=9297131520457
Aplikacja bazy danych
Aplikacja bazy danych jest to program lub zespół programów, które pozwalają użytkownikowi pracować i korzystać z danych znajdujących się w bazie danych. Celem aplikacji jest odizolowanie bazy danych od użytkownika wraz z zabezpieczeniem zbioru danych przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem (utratą, zafałszowaniem itp.).
Aplikacja bazy danych
Aplikacja bazy danych
 
System bazy danych
http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/informatyczne/Default.aspx?program=sql-2008-server&usluga=9297131520457
http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/informatyczne/Default.aspx?program=sql-2008-server&usluga=9297131520457
System bazy danych
Baza danych jest to zbiór danych trwałych, które sa wykorzystywane przez system aplikacji danej organizacji. Baza danych, rozumiana jako zbiór danych, wraz z aplikacja bazy danych stanowią system bazy danych.
System bazy danych
System bazy danych
 
Rejestracja dokumentów
http://dokumenty.softwarestudio.com.pl/program/studio-archiwizacji-dokumentow-sad/dokumenty/9264074038360
http://dokumenty.softwarestudio.com.pl/program/studio-archiwizacji-dokumentow-sad/dokumenty/9264074038360
Rejestracja dokumentów
Program DMS przeznaczony jest do gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania dowolnego rodzaju dokumentów wewnętrznych firmy lub też przychodzących z zewnątrz w postaci plików elektrnicznych w dowolnym formacie. System DMS zawiera możliwość precyzyjnego wyszukiwania dokumentów według dowolnych zdefiniowanych kryteriów przeszukwiania bazy danych - za pomocą funkcji filtrowania. Dokumenty mogą być zapisywane w systemie DMS z dysku na zasadzie wskaż plik, skanowane za pomocą skanera dokumentów, który automatycznie zapisuje dokument w postiaci wskaznego formatu np. PDF, pojawiać się w systemie z poczty elektronicznej.
Rejestracja dokumentów
Rejestracja dokumentów
 
Zarządzanie oparte na zasadach
http://sql.server.net.pl/program/microsoft-sql-2008-server/sql/9316071431281
http://sql.server.net.pl/program/microsoft-sql-2008-server/sql/9316071431281
Zarządzanie oparte na zasadach
Zarządzanie oparte na zasadach to system służący do zarządzania jednym lub kilkoma instancjami SQL Server 2008. Za pomocą programu SQL Server Management Studio można tworzyć zasady do zarządzania jednostkami na serwerze, takimi jak instancja programu SQL Server, bazy danych i inne obiekty programu SQL Server.
Zarządzanie oparte na zasadach
Zarządzanie oparte na zasadach
 
Szyfrowanie danych
http://sql.server.net.pl/program/microsoft-sql-2008-server/sql/9316071431281
http://sql.server.net.pl/program/microsoft-sql-2008-server/sql/9316071431281
Szyfrowanie danych
Zaszyfrowanie całej bazy danych, plików danych lub plików dziennika jest możliwe bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji. Korzyści takiego rozwiązania to między innymi: możliwość wyszukiwania zaszyfrowanych danych zarówno z określonego zakresu, jak i przy użyciu wyszukiwania rozmytego; możliwość wyszukiwania bezpiecznych danych pochodzących od nieautoryzowanych użytkowników; oraz szyfrowanie danych bez wprowadzania żadnych wymaganych zmian w istniejących aplikacjach.
Szyfrowanie danych
Szyfrowanie danych
 
2
H
V
VMI
X
XLS