Skip Navigation Links

ASP.NET AJAX USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

ASP.NET AJAX - ASP.NET AJAX 1.0 w wersji RTW
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=asp-net-ajax-1-0-w-wersji-rtw
www.microsoft.com
ASP.NET AJAX - Pojawił się długo oczekiwany ASP.NET AJAX 1.0 w wersji RTW
ASP.NET AJAX Długo oczekiwana finalna wersja ASP.NET AJAX jest już dostępna. ASP.NET AJAX wczesniej znany jako „Atlas” pozwala programistom ASP.NET w bardzo prosty sposób tworzyć strony internetowe używając technologii AJAX.

Dzięki ASP.NET AJAX programiści mogą tworzyć bardziej interaktywne aplikacje internetowe korzystającez asynchronicznej komunikacji z serverem. ASP.NET AJAX jest zbiorem technologi pomocnych przy tworzeniu alikacji używających technologii AJAX.

ASP.NET 2.0 AJAX Extensions – część pakietu adpowiedzialna za strone serwerową ściśle współpracująca z ASP.NET.


Microsoft AJAX Library – część odpowiedzialna za funkcjonalność po stronie klienta.


ASP.NET AJAX Control Toolkit – biblioteka gotowych komponentów działających po stronie klienta oraz SDK to tworzenia własnych.

Microsoft® .NET to oprogramowanie służące do łączenia informacji, osób, systemów i urządzeń. Umożliwia wysoki poziom integracji oprogramowania przez zastosowanie usług Web Service.
Platforma programistyczna .NET stanowi pierwszą tak dużą zmianę w podejściu do programowania od czasu wprowadzenia w lipcu 1993 roku Win32 API wraz z systemem Windows NT 3.0.
Przystępując do projektowania aplikacji, programista musi dokonać ważnego wyboru — jakie technologie wykorzystać do rozwiązania postawionego problemu.
Technologia .NET wkomponowana jest w architekturę produktów, które składają się na platformę Microsoft, umożliwiając szybkie i rzetelne tworzenie, udostępnianie, wdrażanie i użytkowanie zintegrowanych rozwiązań przy użyciu usług Web Services, przy zastosowaniu zgodnych ze standardami branżowymi mechanizmów bezpieczeństwa.<
WERSJA ZALEGANIE ASP.NET AJAX ASP-NET.
ASP.NET AJAX - ASP.NET AJAX 1.0 w wersji RTW
 
2