Skip Navigation Links

ARCHITEKTURA APLIKACJI USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

ARCHITEKTURA APLIKACJI - Architektura aplikacji
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=architektura-aplikacji
ARCHITEKTURA APLIKACJI - Wyróżniamu pięć zasadniczych komponentów tworzących systemy z baza danych, są to: sprzet, oprogramowanie, dane, procedury oraz ludzie.
ARCHITEKTURA APLIKACJI Wszyscy klienci sieci Web komunikują się z aplikacjami ASP.NET za pośrednictwem Internetowych usług informacyjnych (IIS). Usługi IIS odszyfrowują i opcjonalnie uwierzytelniają żądanie. Jeśli dla opcji Zezwalaj na połączenia anonimowe jest ustawiona wartość true, uwierzytelnianie nie jest dokonywane. Ponadto usługi IIS wyszukują żądany zasób (taki jak aplikacja ASP.NET) i w przypadku, gdy klient ma odpowiednie uprawnienia, zwracają ten zasób. Oprócz wbudowanych funkcji programu ASP.NET, aplikacje ASP.NET mogą również wykorzystywać funkcje zabezpieczeń niskiego poziomu dostępne w systemie .NET Framework. 
Konfiguracja środowiska ASP.NET dotyczy tylko jego zasobów (czyli zasobów obsługiwanych przez plik Aspnet_isapi.dll). Infrastruktura aplikacji WWW obejmuje stanowy, interaktywny interfejs użytkownika; nawigacje między stronami; bezpieczeństwo; obsługę wielu języków i obsługę różnych typów urządzeń końcowych.
APLIKACJA BAZODANOWA ETYKIETY ENOVA.
ARCHITEKTURA APLIKACJI - Architektura aplikacji
 
Architektura systemów bazodanowych
http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/informatyczne/Default.aspx?program=architektura-aplikacji&usluga=0212080547110
http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/informatyczne/Default.aspx?program=architektura-aplikacji&usluga=0212080547110
Architektura systemów bazodanowych
Elementy stanowiące system baz danych wraz ze sposobem w jaki są ze sobą powiązanie oraz logika organizacji składają się na ARCHITEKTURĘ SYSTEMU BAZ DANYCH. Historycznie architektura aplikacji bazodanowej rozwijała się od architektury jednowarstwowej w kierunku architektury wielowarstwowej. Warstwa jest pojęciem logicznym umożliwiającym zaprojektowanie programu prostszego w budowie i obsłudze.
Architektura systemów bazodanowych
Architektura systemów bazodanowych
 
2
J
JPG
V
VMI
X
XML