Skip Navigation Links

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA MICROSOFT ERP USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA MICROSOFT ERP - Analiza przedwdrożeniowa ERP
http://www.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?oprogramowanie=analiza-przedwdrozeniowa-erp
http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/informatyczne/Default.aspx
Analiza przedwdrożeniowa - Analiza przedwdrożeniowa systemu ERP Corax Hermes SQL
ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy ERP najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej.

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony.

Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP. W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych.

Efektem realizacji usługi jest raport analizy przedwdrożeniowej, który zawiera kilka podstawowych elementów:

  • Identyfikację procesów biznesowych
  • zakres funkcjonalny wdrożenia
  • zakres organizacyjny wdrożenia
  • proponowane cele wdrożenia
  • określenie korzyści biznesowych
  • harmonogram realizacji prac wdrożeniowych
  • Szacunkowe koszty przedsięwzięcia
  • Ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej
<
ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA MICROSOFT ERP.
ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA MICROSOFT ERP - Analiza przedwdrożeniowa ERP
 
J
V
X
XLS