Skip Navigation Links

ŚRODKI TRWAŁE SQL USŁUGI PROGRAMISTYCZNE SQL

ŚRODKI TRWAŁE SQL - Środki trwałe
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=srodki-trwale&erp=9360104416778
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=srodki-trwale&erp=9360104416778
Środki trwałe - Program Corax ERP Środki trwałe uwzględnia wymogi aktualnych przepisów prawa. Pozwala ewidencjonować wartości bilansowe i podatkowe. Ewidencja bilansowa ujmowana będzie w księgach rachunkowych a podatkowa generuje informacje dotyczące podatku dochodowego.
ŚRODKI TRWAŁE

Program ;ŚRODKI TRWAŁE uwzględnia wymogi aktualnych przepisów prawa. Pozwala ewidencjonować wartości bilansowe i podatkowe. Ewidencja bilansowa ujmowana będzie w księgach rachunkowych a podatkowa generuje informacje dotyczące podatku dochodowego.

Podstawowe funkcje modułu Środki Trwałe:

 1. Prowadzenie ewidencji:
  • środków trwałych
  • wartości niematerialnych i prawnych
  • inwestycji w obcych środkach trwałych
  • wyposażenia
 2. Wprowadzanie i edycja dokumentów transakcyjnych
  • OT przyjęcie środka trwałego
  • LT likwidacja/sprzedaż środka trwałego
  • WT zwiększenie/zmniejszenie wartości środka trwałego
  • MT zmiana miejsca użytkowania środka trwałego
  • AT zmiany w kartotece środka trwałego (stawka amortyzacji, nazwa, grupa GUS itp.)
  • PT dokument przeszacowania/aktualizacji środka trwałego ;
 3. Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 4. Naliczanie amortyzacji i umorzenia w trybie miesięcznym z uwzględnieniem wprowadzonych wcześniej dowodów transakcyjnych
 5. Możliwość stosowania różnych metod amortyzacji
  • liniowa
  • degresywna
  • jednorazowa
 6. Wyznaczanie planu amortyzacji na aktualny rok obrachunkowy
 7. Wprowadzanie dokumentów comiesięcznej amortyzacji i umorzenia do Księgi Handlowej.
 8. Przeszacowanie majątku trwałego zarówno według tabeli współczynników dla grup jak i indywidualnie dla każdego środka trwałego.
<
ŚRODKI TRWAŁE SQL SYSTEM CORAX ERP.
ŚRODKI TRWAŁE SQL - Środki trwałe
 
ŚRODKI TRWAŁE SQL - Środki trwałe SQL
http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=srodki-trwale-sql&erp=9354214035967
http://erp.softwarestudio.com.pl/
Środki trwałe SQL - Hermes SQL - ERP moduł środki trwałe firmy Humansoft
ŚRODKI TRWAŁE SQL

Opis modułu Środki Trwałe, będącego jedną z części Zintegrowanego Systemu Zarządzania humansoft HermesSQL. Moduł ten jest dość autonomiczny w stosunku do całości systemu, jednak potrafi ściśle współpracować z pozostałymi opcjami programu. Wprowadzenie środków do ewidencji nie wymaga długotrwałego wdrożenia i może być przeprowadzone przez osobę zajmująca się na co dzień naliczaniem amortyzacji. Program uwzględnia wymogi aktualnych przepisów prawa. Pozwala ewidencjonować wartości bilansowe i podatkowe. Ewidencja bilansowa ujmowana będzie w księgach rachunkowych a podatkowa generuje informacje dotyczące podatku dochodowego.

Podstawowe funkcje modułu Środki Trwałe:

 1. Prowadzenie ewidencji: - środków trwałych - wartości niematerialnych i prawnych - inwestycji w obcych środkach trwałych - wyposażenia
 2. Wprowadzanie i edycja dokumentów transakcyjnych OT przyjęcie środka trwałego LT likwidacja/sprzedaż środka trwałego WT zwiększenie/zmniejszenie wartości środka trwałego MT zmiana miejsca użytkowania środka trwałego AT zmiany w kartotece środka trwałego (stawka amortyzacji, nazwa, grupa GUS itp.) PT dokument przeszacowania/aktualizacji środka trwałego
 3. Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 4. Naliczanie amortyzacji i umorzenia w trybie miesięcznym z uwzględnieniem wprowadzonych wcześniej dowodów transakcyjnych
 5. Możliwość stosowania różnych metod amortyzacji - liniowa - degresywna - jednorazowa
 6. Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku
 7. Wyznaczanie planu amortyzacji na aktualny rok obrachunkowy.

/źródło: Humansoft/

<
HERMES SQL - ERP MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE FIRMY HUMANSOFT .
ŚRODKI TRWAŁE SQL - Środki trwałe SQL
 
J
V