XLS

Odszukano artykuły zawierające frazę xls

Eksport danych


Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS

załączniki |

Eksportowanie danych


eksportowanie danych polega na zapisie danych znajdujących się w tabeli do pliku w określonym formacie.


Eksport danych


Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.


xls
xlsxlsxls
Eksport danych
Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

Kartoteki z excela
import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql

Import z excela
import danych z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql

Eksportowanie danych
eksportowanie danych polega na zapisie danych znajdujących się w tabeli do pliku w określonym formacie.

Dane z excela
import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql

Zapisz do Excel
Funkcja podglądu wydruku dokunetu pozwala w łatwy sposób eksportować dokument i zapisać go w fomracie dokumentu XLS (odczyt za pomocą programu Microsoft Excel). W górnej częsci nad podglądem dokumentu dostępna jest funkcja EXPORT, należy wybrać format pliku jako Excel XLS i uruchomić funkcje exportu. Plik zostanie utworzony, a użytkownik może wybrać nazwę pliku i miejsce gdzie zostanie zapisany.

Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości
Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu. Technicznie wygląda to następująco: na komputerach w firmie np. u klienta biura rachunkowego, które prowadzą sprzedaż wykonywany jest eksport wybranych danych do pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT), który to plik następnie jest przenoszony do komputera w księgowości i tam z tego pliku dokonywany jest import danych. Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

Raporty Ad Hoc
Aplikacja Report Builder została zaprojektowana z myślą o mniej zaawansowanych użytkownikach biznesowych, dlatego interfejs programu jest prosty i przypomina aplikacje pakiety MS Offcie 2007. Raporty przygotowywane w trybie Ad Hoc służą zazwyczaj do znalezienia szybkiej odpowiedzi na precyzyjne pytania, za pomocą report Builder dane te nie tylko możemy szybko odszukać, ale zaprezentować wyniki w ładnej formie graficznej, wydrukować oraz zapisać wyniki raportu do wielu różnych formatów np. Excel XLS, Word DOC, Acrobat PDF.

Zarządzanie użytkownikami raportów
Opcja pozwala administratorowi na określenie które raporty z serwera raportów będą udostępnione dla danego użytkownika, pod jaką nazwą będzie dany raport wyświetlany w menu użytkownika. tego typu rozwiązanie pozwala na udostępanienie tego samego raprotu różnym pracownikom pod różnymi nazwami. Ponadto można zdefiniować czy raport ma być automatycznie wysyłany mailem, wskazać adresata raportu, czas jego wykonania oraz termin ważności. Raport wysyłany mailem musi być tworozny w specyficznym formacie Excela XLS lub Acrobat PDF.

Import danych z excela - XLS2SQL
W trybie uruchomienia z parametrem Job: „Nazwa zadania”> wykonywane jest zapisane zadanie. Zadanie wykonywane jest jednorazowo natychmiast po uruchomieniu aplikacji. Nazwa zadania musi być zgodna z parametrem NAZWA ZADANIA w pliku config.xml. W trybie uruchomienia z parametrem auto z pliku config.xml pobierane są wszystkie zadania poprawnie skonfigurowane, posiadające wartość dla parametru CYKLICZNOŚĆ. Minimalna wartość tego parametru dla zadań automatycznych to 900000ms, czyli 15 min. Po uruchomieniu aplikacji z parametrem auto aplikacja zostaje uruchomiona w Tray’u.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl