WYŚWIETLA

Odszukano artykuły zawierające frazę wyświetla

Archiwum dokumentów


Menu WYŚWIETLA zestawienie dokumentów przeniesionych do archiwum.

programy na zamówienie |

Ekrany do wyświetlania


Ekrany do WYŚWIETLAnia obrazu przez projektor

ekrany |

Sortowanie danych


Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn


Sortowanie
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn

Filtrowanie
Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania WYŚWIETLA listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych WYŚWIETLAnych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Filtrowanie danych
Szukanie informajci za pomocą filtrowania wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania WYŚWIETLA listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

Sortowanie danych
Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być WYŚWIETLAne według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku).

Windows CE HandheldPC 2.x
Windows CE 2.0 powitał świat z dużo większą liczbą obsługiwanych peryferii i nowym sposobem programowania, co ustanowiło Handheldy najbardziej zaawansowanymi urządzeniami PDA w tamtych czasach. Pierwsze urządzenie z tym systemem zawitało w sklepach trzynastego października 1997. Ta wersja systemu pracowała jednocześnie na WYŚWIETLAczach HalfVGA (640x240 punktów) jak i VGA (640x480 punktów) przy maksymalnie 24-bitowym kolorze. Powiększono też ograniczenie wielkości jednego pliku do 4Mb i dodano czcionki True Type. Dodatkowo w wersji 2.10 dołączono obsługę kart sieciowych (ale tylko zgodnych z NE2000). Wersja 2.10 dodała także obsługę USB, FAT32, powiększyła ograniczenie wielkości pliku do 16MB i wprowadziła używany nawet w najnowszych pocketach panel SIP (Software Input Panel, klawiaturę ekranową). .

Windows Mobile 5.0
Ikonki WYŚWIETLAne normalnie na dolnym pasku ekranu, czyli np. ikonka Menadżera Bluetooth, przeniesione zostały teraz nieco wyżej, gdyż sam pasek okupują obecnie dwa nowe klawisze. Tak zwany Softkey 1 oraz Softkey 2 to wielofunkcyjne przyciski, które zmieniają swą rolę zależnie od aktualnie uruchomionego programu. Pomysł przeniesiony z okienek MS Smartphone, czy też zwykłych telefonów komórkowych, doskonale sprawdza się również w okienkach Pocket PC. Dzięki nim jesteśmy w stanie obsłużyć praktycznie większość najczęściej używanych funkcji, bez dotykania ekranu .

Kalendarz spotkań handlowców
Kalendarz służy do przeglądania planów, dyspozycji itp. dla danego użytkownika. Kalendarz nie posiada funkcji edycji, dokonywania wpisów, zmian lub likwidacji zawartych w nim informacji. Podzielony jest na dwie zasadnicze części: panel lewy, WYŚWIETLAjący dwa miesiące i panel prawy większy, który zawiera kilka opcji WYŚWIETLAnia, wyboru opcji dokonuje się za pomocą kliknięcia na odpowiednią zakładkę w górnym pasku kalendarza.

Synchronizacja danych - Tryb SETUP
Program Replikator DBF2SQL uruchomiony z parametrem SETUP WYŚWIETLA okno logowania, przy braku pliku konfiguracyjnego (replika tor.xml) uruchomienie jest bez hasła. Wybierając tryb SETUP WYŚWIETLA się okno panelu konfiguracyjnego Gdzie należy wprowadzić: - nazwę serwera SQL do połączenia np. .\SQLEXPRESS - nazwę bazy SQL z którą ma być prowadzona replikacja danych np. HURT2000 Aby sprawdzić poprawność połączenia można wykonać test. Ponadto należy wprowadzić hasło do opcji SETUP oraz opcji ADMIN Uwaga: podając adres serwera internetowego można replikować dane z dowolnym serwerem SQL w Internecie. Synchronizacja danych Replikacja może być uruchamiana w trybie „ręcznym” poprzez uruchomienie programu w trybie ADMIN lub w sposób automatyczny z parametrem /AUTO .

Pakiet Office Mobile
Pakiet Office Mobile jest wyposażony we wszystkie funkcje potrzebne pracownikom do zachowania produktywności poza biurem, zapewniając programy, których wygląd i działanie użytkownicy znają z komputerów stacjonarnych. Program Word Mobile umożliwia WYŚWIETLAnie i edytowanie dokumentów utworzonych w programie Microsoft Word oraz ich synchronizowanie z komputerem stacjonarnym lub wysyłanie jako załączników wiadomości e-mail. Ulepszona obsługa formatowania w systemie Windows Mobile 5.0 poprawia czytelność i kompozycję dokumentów. Nowy program PowerPoint Mobile, dostępny w urządzeniu Pocket PC z systemem Windows Mobile 5.0, umożliwia pracownikom WYŚWIETLAnie prezentacji programu PowerPoint w czasie podróży. Program Excel Mobile został zaktualizowany w systemie Windows Mobile 5.0. W arkuszach kalkulacyjnych na urządzeniach przenośnych można teraz tworzyć wykresy nawet wtedy, gdy użytkownik jest poza biurem. Program b>Internet Explorer/b> Mobile Udoskonalenia wprowadzone w programie b>Internet Explorer/b> Mobile to m.in.: WYŚWIETLAnie na pełnym ekranie; pasek postępu do oceny postępu pobierania; ikona wskazująca dostęp do bezpiecznych stron; lepsza obsługa skryptów, usprawniająca przeglądanie witryn; obsługa synchronizacji folderu Przenośne — Ulubione.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl