WAŻENIE

Odszukano artykuły zawierające frazę ważenie

Ważenie palet


Standardowo wagi paletowe wyświetlają informację o odczycie masy na wyświetlaczach, można jednak wykorzystać nowoczesne rozwiązania pozwalające na porównanie rzeczywistej masy palety z masą wynikającą z dokumentu magazynowego.

kontrola wagi palet | palety | wagi paletowe | wykorzystanie wag paletowych w magazynie |

Ważenie paczek


Funkcja ważenia paczek pozwala rejestrować wagi poszczególnych paczek


Wagi paletowe


Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. WAŻENIE palet i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową paletę na wadze i z poziomu terminala wydaje polecenie weryfikacji wagi.

gospodarka paletami | kontrola wagi palet | program magazyn palet | wykorzystanie wag paletowych w magazynie |

Moduł magazynu wysokiego składowania


Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł magazynu wysokiego składowania.

aplikacja magazynowa online | system magazynowy | zarządzanie magazynem wysokiego składowania |

ważenie
ważenie
Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł magazynu wysokiego składowania.

Wagi paletowe
Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. WAŻENIE palet i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową paletę na wadze i z poziomu terminala wydaje polecenie weryfikacji wagi.

Ważenie paczek
Funkcja ważenia paczek pozwala rejestrować wagi poszczególnych paczek

Ważenie palet
Standardowo wagi paletowe wyświetlają informację o odczycie masy na wyświetlaczach, można jednak wykorzystać nowoczesne rozwiązania pozwalające na porównanie rzeczywistej masy palety z masą wynikającą z dokumentu magazynowego.

Spis z natury
Spis z natury przeprowadzany jest przez specjalnie do tego celu powołaną komisję, która dokonuje inwentaryzacji wykorzystując arkusz spisu z natury. Arkusze te od momentu ich ponumerowania i opieczętowania są drukami ścisłego zarachowania. Zespoły spisowe ujmują poszczególne składniki objęte inwentaryzacją na arkuszach spisowych. Liczba poszczególnych składników rzeczowych ustalana jest przez przeliczenie, mierzenie, WAŻENIE. Stan produktów masowych ustala się szacunkowo. Po zakończeniu spisu z natury następuje dostarczenie przez zespoły spisowe arkuszy spisowych przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl