TOWAR

Odszukano artykuły zawierające frazę towar

Miejsca składowania towarów


W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania TOWARów.


Przyjęcie towaru do magazynu


Przyjęcie TOWARu do magazynu przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty: Awizo przyjęcia, Dokument Pz bufor, Dokument Pz, Zmiana lokalizacji – przesuniecie palet.


Dokument PZ


Dokument przyjęcia TOWARu do magazynu PZ jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu materiałów czy TOWARów od kontrahenta z zewnątrz, czyli innego podmiotu gospodarczego. Czasem zdarza się że nie jest to przyjęcie TOWARów od dostawcy, lecz przyjęcie od innego magazynu w ramach danego przedsiębiorstwa. Dokument PZ sporządzany jest na podstawie faktycznie przekazanych dóbr wraz z porównanie z dokumentem WZ wystawionym przez dostawcę. Dokument PZ umożliwienia rzetelne prowadzenia gospodarki magazynowej związanej ze zmianą ilości TOWARów ewidencjonowanych w magazynie.


Kartoteki magazynowe


Obrót TOWARowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo ważną rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.


Awiza dostaw


Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie to awizo dostawy TOWARu. Program magazynowy pozwala na rejestrowanie dokumentów awizacji przez stronę www.

awizacja dostaw |

Kompletacja enova


Funkcjonalnośd kompletacji w enova umożliwia realizację uproszczonych procesów produkcyjnych

kartoteki magazynowe | program magazynowy | projektowanie raportu |

Usterki i uszkodzenia


Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.

kody iris |

Komisjonowanie towarów w magazynie


Komisjonowanie - order picking. Przepakowanie TOWARów jest rejestrowane przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek TOWARu na inne palety (przyjęcie z przepakowania).


Naprawa towaru


Firma serwisowa ma możliwość rejestrowania procesu naprawy bądź wymiany wadliwego TOWARu na nowy wolny od wad.

program do zarządzania magazynem | serwis |

towar
towartowartowartowar
Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest TOWAR. Program można wykorzystywać jako moduł magazynu wysokiego składowania.

Integracja z programem magazynowym
Moduł spedycja, jest programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji TOWARów wysyłanych paczkami dostarczanymi firmami kurierskimi

Wysłanie paczek kurierem
Wysłanie paczek firmą kurierską związane jest z przekzaniem fizycznym zapakwoanego TOWARu oraz kompletu dokumentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Kompletacja zleceń
Kompletacją w firmie logistycznej nazywa się proces polegający na przygotowaniu (kompletowaniu) TOWARów pod potrzeby zamówienia. W praktyce polega to na tym, że pracownik otrzymuje dyspozycję kompletacji, która powstała w systemie WMS.

Funkcje systemu Warehouse Management System
Podstawowym zadaniem systemu Warehouse Management System jest bezbłędna lokalizacja TOWARów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Dodatkowo funkcje systemu Warehouse Management System obejmują procesy kompletacji i wysyłki.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadzących magazyn na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest TOWAR innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie TOWARu w magazynie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio Magazyn WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować TOWARy wg klientów i miejsc składowania.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawca, powinien uznać moment dostawy TOWARu do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach magazynowania TOWARu. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi magazynowania i transportu jako całość, ale czy jest to usługa transportowa, czy magazynowania, nie może decydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować TOWAR w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług magazynowania.

Prace magazynowe
Prace magazynowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem TOWARów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.

Logistyka magazynowa
Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także usługi pakowania, etykietowania, konfekcjonowania, obsługę akcji promocyjnych, tzw. "co-packing" ("pakowanie na zlecenie"), cross-docking - system bezpośrednich przepływów TOWARów od wielu nadawców do wielu odbiorców całodobową ochronę, nadzór kamer przemysłowych, pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu "miejscu uznanemu", w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych, bezpieczeństwo składowanych TOWARów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i Operacje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo dostawy.

Funkcje systemu WMS
Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja TOWARów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii TOWARu i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki TOWARowe lub w momencie przyjmowania TOWARu do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl