TABELA

Odszukano artykuły zawierające frazę tabela

Zarządzanie zestawieniami


Zestawienia to specyficzna funkcjonalność pozwalająca zbierać dowolne dane z różnych źródeł i wyświetlenie ich użytkownikom w postaci TABELArycznej.

raporty i zestawienia | zestawienia |

Ustawienia kolumn tabeli


Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn.

personalizacja |

Filtrowanie danych


Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania znajdującego się nad tabelą z danymi.


Tabela bazy danych


TABELA jest dwuwymiarowym zbiorem wzajemnie powiązanych danych dotyczących wspólnego obszaru lub encji.

perspektywy |

tabela
tabelatabelatabelatabelatabelatabelatabelatabelatabela
Tabela bazy danych
TABELA jest dwuwymiarowym zbiorem wzajemnie powiązanych danych dotyczących wspólnego obszaru lub encji.

Zarządzanie zestawieniami
Zestawienia to specyficzna funkcjonalność pozwalająca zbierać dowolne dane z różnych źródeł i wyświetlenie ich użytkownikom w postaci TABELArycznej.

Ustawienia kolumn tabeli
Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn.

Filtrowanie danych
Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania znajdującego się nad tabelą z danymi.

Eksport danych
Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane TABELAryczne do plików np. Excel XLS

Kartoteka środka trwałego
Dane środka trwałego zostały podzielone na pięć zakładek: Dane informacyjne, Dane o amortyzacji, Wartości bilansowe, Wartości podatkowe, TABELA amortyzacji. Typ majątku Pole to służy do wybrania jednego z następujących typów majątku trwałego : - środki trwałe - wartości niematerialne i prawne - inwestycje w obcych środkach trwałych - pozostałe środki trwałe – wyposażenie. Nazwa Indywidualna nazwa środka trwałego, umożliwiająca jego łatwą identyfikację. Numer inwentarzowy Jest to numer ewidencyjny środka trwałego. Wartość w tym polu musi być unikalna (program nie dopuści do zapisania środka trwałego z istniejącym już numerem inwentarzowym). Nadając numerację ewidencjonowanym środkom trwałym należy zachować metody dotychczas stosowane w ewidencji, jednak warto także uwzględnić łatwość i wygodę wyszukiwania danych w ramach programu.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym idąc większe wymagania bezpieczeństwa powodują konieczność korzystania z baz danych typu SQL. Niniejszy opis dotyczy aplikacji o nazwie Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między TABELAmi swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server. Przegrywając dane z plików DBF program automatycznie dokonuje zmiany kodowania polskich znaków na Windows 1250.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Program Spedycja jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystującym bazę MS SQL 2008 server, dlatego integracja z programmami opartymi i bazy plikowe DBF wymaga synchornizacji (replikacji). Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między TABELAmi swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server.

Corax ERP - Kategorie Operacji kasowych i bankowych
TABELA Kategorię Operacji dostępna w opcji Kasa/Bank wykorzystywana jest podczas tworzenia dowodów kasowych KP/KW oraz rejestracji dowodów bankowych BP/BW. Pozycje tabeli służą do określania konta przeciwstawnego na dowodzie kasowym /bankowym. Definiowaniem kategorii powinien zająć się księgowy, ale korzystać z nich mogą osoby nie znające zasad księgowości i obowiązującego planu kont. Możliwe jest to dzięki wprowadzeniu odpowiedniego opisu w polu Nazwa dla każdej kategorii.

Corax ERP - dekretowanie dokumentów
Operacje dekretacji dokumentów księgowych (dowodów księgowych) wykonuje się w opcji Księgowanie dokumentów. TABELA ta zawiera wszystkie dokumenty przeniesione do KH z innych modułów (opcja Funkcje administracyjne -> Przenoszenie dokumentów do KH) oraz Polecenia księgowania (PK), zarówno już zaksięgowane jak i nie zaksięgowane. Operację dekretacji można wykonać na trzy sposoby: automatycznie, półautomatycznie, ręcznie. Polecany i najczęściej wykorzystywany jest sposób automatyczny. Zadekretowane dokumenty otrzymują status D i są traktowane jako dokumenty robocze (modyfikowalne). Można jednak na ich podstawie wykonywać wszelkie zestawienia, łącznie ze sprawozdaniami i deklaracjami. Umożliwia to przeprowadzenie symulacji danych przed ostatecznym zaksięgowaniem dokumentów.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl