TABEL

Odszukano artykuły zawierające frazę tabel

Grupowanie


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELi pogrupowanych wg wybranej kolumny.

filtrowanie | sortowanie |

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELi pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Sortowanie


Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn


Grupowanie


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELi pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Report Builder


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, TABEL, wykresów czy mierników.

windows azure |

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELi pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Filtrowanie danych


Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania znajdującego się nad TABELą z danymi.


Ustawienia kolumn tabeli


Zestawienia danych prezentowane w TABELi można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn.

personalizacja |

Zarządzanie zestawieniami


Zestawienia to specyficzna funkcjonalność pozwalająca zbierać dowolne dane z różnych źródeł i wyświetlenie ich użytkownikom w postaci TABELarycznej.

raporty i zestawienia | zestawienia |

Sposoby sortowania


Program udostępnia prosty sposób sortowania danych wyśweitlanych w TABELi.


tabel
tabeltabeltabeltabeltabeltabeltabeltabeltabel
Sortowanie
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, TABEL, wykresów czy mierników.

Filtrowanie
Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, TABEL, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

Grupowanie
Grupowanie danych znajdujących się w TABELi wg określonego warunku

Kartoteka środka trwałego
Dane środka trwałego zostały podzielone na pięć zakładek: Dane informacyjne, Dane o amortyzacji, Wartości bilansowe, Wartości podatkowe, TABELa amortyzacji. Typ majątku Pole to służy do wybrania jednego z następujących typów majątku trwałego : - środki trwałe - wartości niematerialne i prawne - inwestycje w obcych środkach trwałych - pozostałe środki trwałe – wyposażenie. Nazwa Indywidualna nazwa środka trwałego, umożliwiająca jego łatwą identyfikację. Numer inwentarzowy Jest to numer ewidencyjny środka trwałego. Wartość w tym polu musi być unikalna (program nie dopuści do zapisania środka trwałego z istniejącym już numerem inwentarzowym). Nadając numerację ewidencjonowanym środkom trwałym należy zachować metody dotychczas stosowane w ewidencji, jednak warto także uwzględnić łatwość i wygodę wyszukiwania danych w ramach programu.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym idąc większe wymagania bezpieczeństwa powodują konieczność korzystania z baz danych typu SQL. Niniejszy opis dotyczy aplikacji o nazwie Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między TABELami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server. Przegrywając dane z plików DBF program automatycznie dokonuje zmiany kodowania polskich znaków na Windows 1250.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Program Spedycja jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystującym bazę MS SQL 2008 server, dlatego integracja z programmami opartymi i bazy plikowe DBF wymaga synchornizacji (replikacji). Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między TABELami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server.

Baza wizyt handlowców
Baza wizyt jest zbiorem wszystkich wprowadzonych wizyt i służy do filtrowania ważnych dla użytkownika elementów. Dodatkowo nad TABELą znajdują się ikony funkcyjne, które umożliwiają wprowadzenie nowej wizyty, jej edycję, usunięcie i generowanie delegacji. Użytkownik może dokonywać zmian w bazie wizyt .

Corax ERP - Kategorie Operacji kasowych i bankowych
TABELa Kategorię Operacji dostępna w opcji Kasa/Bank wykorzystywana jest podczas tworzenia dowodów kasowych KP/KW oraz rejestracji dowodów bankowych BP/BW. Pozycje TABELi służą do określania konta przeciwstawnego na dowodzie kasowym /bankowym. Definiowaniem kategorii powinien zająć się księgowy, ale korzystać z nich mogą osoby nie znające zasad księgowości i obowiązującego planu kont. Możliwe jest to dzięki wprowadzeniu odpowiedniego opisu w polu Nazwa dla każdej kategorii.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl