SPEDYTOR

Odszukano artykuły zawierające frazę spedytor

Moduł paczek


Program Studio Spedycja.net moduł przygotowywania paczek i ich wysyłki SPEDYTORem


Panel Administracyjny


Program spedycja panel administracyjny do zarządzania sposobem działania


Spedytor DPD


Integracja programu z firmą kurierską DPS


Spedycja


Integracja z firmą kurierską pozwala na szybszą i łatwiejszą obsługę związaną z tworzeniem paczek i drukowaniem listów przewozowych.


Spedytor UPS


Za pomocą programu Spedycja .net można przygotowywać listy przewozowe i paczki do korzystania z firmy kurierskiej UPS.


Spedytor DHL


W ramach działania programu można przygotowywać paczki do obsługi przez firmę kurierską DHL


Spedytor GLS


program spedycja pozwala na drukwoanie listów przewozowych oraz intergację z firmą kurierską GLS


Spedytor GLS
program spedycja pozwala na drukwoanie listów przewozowych oraz intergację z firmą kurierską GLS

Spedytor DHL
W ramach działania programu można przygotowywać paczki do obsługi przez firmę kurierską DHL

Raporty Interlan TMS
Oprogramowanie interLAN SPEED posiada pełen zestaw modułów i funkcjonalności niezbędnych dla każdego SPEDYTORa w firmie transportowo-spedycyjnej.

Spedytor UPS
Za pomocą programu Spedycja .net można przygotowywać listy przewozowe i paczki do korzystania z firmy kurierskiej UPS.

Spedytor DPD
Integracja programu z firmą kurierską DPS

Spedytor
SPEDYTORem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu towarów i ładunków. SPEDYTOR za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób prawnych lub fizycznych, względnie na potrzeby własne. Organizuje przewóz, wystawia dokumenty związane z transportem (SPEDYTORski list przewozowy). W znaczeniu potocznym mianem SPEDYTORa określa się przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją.

Integracja w magazynie
W dziedzinach związanych z informatyką i biznesem działalnością integratorską zajmują się specjalne firmy, zaś koszty integracji rozwiązań są często wyższe niż koszty elementów składowych systemu. Przykładowo firma może posiada bazę danych zawierającą stany magazynowe, jednocześnie posiada witrynę internetową, za pomocą której chce udostępniac takie informacje swoim klientom. Integracja tych systemów daje możliwość, aby witryna internetowa korzystała z bazy magazynowej i informowała internautów o dostępności towarów. Magazyn organizując spedycję towarów, tworzy i zatwierdza dokumenty spedycyjne, które także mogą być udostępniane przez witrynę internetową - np. lista dostaw z podaniem numerów listów przewozowych danego SPEDYTORa. .

Integracja SAP
Proces wdrożenia systemu SAP prawie zawsze wymaga implementacji specyficznych rozwiązań związanych z intergacją systemu SAP z innymi systemami. Nie ma uniwersalnej recepty na zagwarantowanie sukcesu wdrożenia projektu SAP. Można jednak zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia procesu wdrożenia. Firma po prostu musi mieć system SAP, a przy wdrożeniu koncentruje się przede wszystkim na tym, by uruchomić dane funkcjonalności. Firmą korzystjącym z usług firm kurierskich proponujemy integrację systemu ERP SAP z programem Studio Spedycja.net w celu szybszej obsługi wysyłki paczek. Jeżeli Państwa firma korzysta z innej firmy kurierskiej to możemy przygotować integrację z kolejnym SPEDYTORem i jego standardem.

Integracja Corax ERP
Firmą korzystjącym z usług firm kurierskich do wysyłania paczek z towarem proponujemy integrację systemu Corax ERP z programem Studio Spedycja.net w celu szybszej obsługi wysyłki paczek. Jeżeli Państwa firma korzysta z innej firmy kurierskiej to możemy przygotować integrację z kolejnym SPEDYTORem i jego standardem.

Obsługa Spedycja.net z poziomu aplikacji internetowej
Można wygenerować gotowe paczki z zewnętrznych aplikacji (np. www), wystarczy wywołać odpowiednią funkcję zapisaną w pliku dll, która zawiera być wszystko co pozwoli w sposób łatwy generować niezbędne zapisy do bazy, łączni z definicjami wymaganych klas, struktur czy wydruków. Klasa SPEDYTORLib.Dll wraz ze strukturami SPEDYTORLib.Dll* (gdzie gwiazdka jest to nazwa różnych struktur niezbędnych do wywołania funkcji z dll-ki). Procedura zwraca wynik z informacją czy z powodzeniem zostały zlecone jej zadania. Ponadto procedura zwraca również identyfikator zlecenia wysyłki - utworzonego zlecenia, aby zdefiniować które zlecenie ma się drukować.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl